Nowe funkcjonalności Komornik SQL

19 grudnia 2014

Opublikowano przez: Piotr Kaczmarzyk

KATEGORIA: Komornik SQL-VAT

Spotkania w ramach Zespołu Roboczego ds. Usprawnienia Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości stanowią jeden z głównych motorów rozwoju Naszego oprogramowania.

30 września minionego roku wchodzący w jego skład Przedstawiciele spotkali się w Biurze KRK przy ulicy Szpitalnej 4 w Warszawie, by omówić konieczne zmiany i potrzebne udoskonalenia dla powszechnie wykorzystywanych aplikacji dedykowanych komornikom. Rozmowy objęły swoim zakresem kwestie od przydatnej aktualizacji w zakresie zmian danych dotyczących stron postępowania, poprzez pilne zagadnienie weryfikacji przetwarzanych przez program wyciągów bankowych, aż po udoskonalenia związane z przyszłym zastosowaniem w Naszych produktach geolokalizacji i rozpoznania mowy. Rezultatem tych rozmów są kolejne udoskonalenia, jakie wprowadziliśmy do programów Kancelaria Komornika i Komornik SQL aktualizacją z 19.12.2014r..

Zestawy czynności w Komornik SQL

Wiele z zachodzących w postępowaniu egzekucyjnym zdarzeń wymaga od Komornika reakcji polegającej na sporządzeniu szeregu pism czy dokonaniu zespołu czynności o charakterze technicznym. Dotychczas dla realizacji tych zadań konieczne było odrębne formułowanie w aplikacji każdego z ich elementów. Dzięki najnowszej funkcjonalności Komornik SQL, możliwe będzie utworzenie zestawu czynności, którego zastosowanie doprowadzi do zautomatyzowanego wygenerowania wszystkich objętych nim typów pism i działań, na podstawie jednokrotnie wprowadzonych danych. Mamy pełną świadomość, że każda z kancelarii korzystających z Naszych rozwiązań wypracowała unikalne praktyki postępowania w każdym z przypadków. Dlatego Zestawy czynności Komornik SQL pozwalają na samodzielne określenie przez Użytkownika działań, jakie wejdą w skład zestawu i rezultatu ich zastosowania. To innowacyjne rozwiązanie, które znacząco usprawni działanie każdej kancelarii.

Ulepszona integracja z Portalem Usług Elektronicznych ZUS

Skuteczna integracja Komornik SQL z Portalem Usług Elektronicznych to istotne usprawnienie w komunikacji pomiędzy kancelariami komorniczymi i jednym z ich kluczowych partnerów, do których zaliczyć należy ZUS. Do tej pory informacje otrzymane z Zakładu w ramach odpowiedzi na zapytanie Komornika wprowadzane były do systemu ręcznie. Dzięki najnowszej aktualizacji, aplikacja samodzielnie sprawdzi dostępność odpowiedzi ZUS w Portalu, po czym – w przypadku jej otrzymania – automatycznie dokona implementacji danych do systemu kancelarii. Wprowadzone rekordy będą widoczne zarówno w głównym wystąpieniu uczestnika zawartym w skorowidzu uczestników, jak również na jego karcie widocznej w związku z określoną sprawą. Tak kompletne połączenie dwóch systemów gwarantuje największą możliwą płynność przepływu danych między Komornikami i ZUS.

Automatyczna weryfikacja zadeklarowanych wpłat dłużnika

W jego najnowszej wersji, Nasz system w sposób automatyczny oznaczy, które z przyrzeczonych przez dłużnika i wprowadzonych doń, zadeklarowanych wpłat zostały zaksięgowane, a które ciągle oczekują na realizację. To pozornie prosta funkcjonalność, której bezbłędne działanie pozwoli Pracownikom kancelarii na szybką weryfikację stopnia realizacji zadeklarowanych wpłat przez wszystkich obsługiwanych dłużników.

Zobacz pełny artykuł