Poznaj najnowsze z rozwiązań Currenda

16 grudnia 2014

Opublikowano przez: Sylwia Chodór

KATEGORIA: Monitor Postępowania Egzekucyjnego

Pomimo rosnącej roli oprogramowania i częściowej automatyzacji kluczowych zadań, praca Komornika nadal wiąże się z koniecznością ciągłego informowania Stron o stanie postępowania egzekucyjnego. To czasochłonne i często stresogenne zajęcie, które codziennie staje się udziałem Pracowników kancelarii komorniczych w całym kraju.

Skuteczne rozwiązanie

Dzięki Monitorowi, zawarte w aplikacji komorniczej informacje o postępowaniu egzekucyjnym są w sposób automatyczny udostępniane zainteresowanym Stronom. To Komornik decyduje o tym, kto i do jakiego zakresu informacji będzie miał dostęp. Raz udostępnione, dane podlegają samoistnej aktualizacji i są stale osiągalne dla upoważnionych osób za pośrednictwem Internetu – z każdego miejsca, przez całą dobę i w bezpieczny, zaszyfrowany sposób. Celem ułatwienia wymiany danych, Monitor Postępowania Egzekucyjnego umożliwia pełną integrację Systemów zarządzania wierzytelnościami z Systemami kancelarii komorniczych.

Obustronne korzyści

Monitor Postępowania Egzekucyjnego to najdalej idące usprawnienie w komunikacji pomiędzy Komornikiem i Stronami postępowania egzekucyjnego. Umożliwia Stronom łatwy i szybki dostęp do informacji o postępowaniu, jednocześnie odciążając Pracowników kancelarii komorniczych i przyspieszając Ich pracę, przez co redukuje koszty prowadzenia działalności komorniczej.

Szybki postęp

MPE jest przedmiotem intensywnych prac zespołu Currenda. Zakończyliśmy etap analizy biznesowej – zbadaliśmy wymogi, jakie stawiają Nam potencjalni Użytkownicy i wiemy, jakie korzyści przyniesie Im jego wykorzystanie. Projekt znajduje się obecnie w fazie implementacji i testów oprogramowania, tak by jego prototyp gotowy był już w najbliższym czasie. W pełni funkcjonalny prototyp Monitora zostanie zaprezentowany kluczowym Klientom oraz Członkom Zespołu Roboczego ds. Usprawnienia Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości.

Wspólna innowacja

Zapytania i opinie pozwalają Nam skutecznie rozwijać Monitor i dostosować go do Państwa potrzeb. Będziemy wdzięczni za przesłanie ich do Sylwii Chodór, która stale oczekuje na Państwa wiadomości pod adresem sylwia.chodor.mpe@currenda.pl

Zobacz pełny artykuł