Nowa aktualizacja Kancelarii Komornika

29 stycznia 2015

Opublikowano przez: Adam Mazur

KATEGORIA: Kancelaria Komornika-VAT

e-Deklaracje

Obecna wersja zawiera możliwość wysyłki utworzonych deklaracji PIT-11 oraz PIT-8c drogą elektroniczną poprzez usługę sieciową. Dzięki takiemu rozwiązaniu utworzenie i przesłanie PIT-ów jest zadaniem łatwym, szybkim i bezpiecznym. Konieczna do wypełnienia część formularzy PIT-ów została w aplikacji utworzona jako okna pozwalające wprowadzić odpowiednie dane i przy pomocy jednego przycisku uruchomić funkcjonalność składania e-Deklaracji. Utworzona została również funkcjonalność pozwalająca na pobranie statusu przesłanej deklaracji wraz z ewentualnymi zawartymi w niej informacjami o nieprawidłowościach oraz dokumentu UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Prywatna Chmura Komornika

Zastosowanie Prywatnej Chmury Komornika w połączeniu z aplikacją Kancelaria Komornika daje użytkownikom możliwość współdzielenia kalendarza, tworzenie jednej wspólnej książki adresowej dostępnej z każdego miejsca i dla wszystkich użytkowników oraz udostępnianie plików generowanych bezpośrednio z aplikacji do folderów udostępnionych wskazanym osobom. Takie podejście daje użytkownikowi elastyczność, możliwość ciągłego podglądu oraz wykorzystania kalendarza i książki adresowej (np. z urządzenia przenośnego typu smartfon) i wygodę pracy.

Typy dokumentów dla księgowości

Funkcjonalność archiwizacji wyciągów w aplikacji Kancelaria Komornika została rozszerzona o możliwość wskazania typu archiwizowanego dokumentu, m.in. przelewy, paski, faktury i umowy. Dzięki wprowadzeniu tej zmiany użytkownik ma możliwość przetrzymywania w bazie danych wszystkich ważnych dokumentów dla działalności kancelarii komorniczej oraz zgromadzenie ich w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Zobacz pełny artykuł