Innowacja: Moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów

18 lutego 2015

Opublikowano przez: Adam Mazur

KATEGORIA: Kancelaria Komornika-VAT

Automatyczna Dekretacja Dokumentów 

Zastosowanie technologii OCR (Optical Character Recognition – Optyczne Rozpoznawanie Znaków) pozwala uwolnić pracowników od żmudnej, odtwórczej pracy i umożliwia Im wydajną realizację głównych zadań. Aby uniknąć ręcznego dekretowania dokumentów wystarczy zeskanować dokument i przetworzyć go wykorzystując oprogramowanie klasy OCR – moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów aplikacji Kancelaria Komornika. Dzięki wdrożeniu i zastosowaniu modułu, aplikacja odczytuje pismo drukowane na zeskanowanym dokumencie i zapisuje tekst w postaci pliku edytowalnego, a także dopasowuje sygnatury spraw oraz typy zeskanowanych dokumentów w oparciu o wzorce tekstowe. Szerokie możliwości dopasowania i konfiguracji wzorców wyszukiwania treści pozwalają na precyzyjne przyporządkowanie wpływających dokumentów do odpowiednich spraw oraz ich w pełni automatyczną dekretację. Łatwość i intuicyjność obsługi modułu oraz jego szeroka możliwość współpracy z ogromną ilością skanerów dostępnych na rynku sprawia, że będzie on idealnym narzędziem usprawniającym i przyspieszającym pracę w kancelarii. Każda przetworzona automatycznie strona to oszczędność pracy. Przyspieszenie pracy, optymalizacja kosztów, zmniejszenie ilości błędów przy dekretacji dokumentów oraz wzrost wydajności i zadowolenia pracowników to główne cechy produktu.

 

Tylko teraz prezentacja funkcjonalności i szkolenie z zakresu efektywnego wykorzystania modułu Automatycznej Dekretacji Dokumentów aplikacji Kancelaria Komornika dostępne są w formie bezpłatnego dodatku do szkoleń z użycia oprogramowania Kancelaria Komornika organizowanych przez Centrum Szkoleń Currenda.

Zamówienia można składać pod adresem e-mail: marketing@currenda.pl
Zobacz pełny artykuł