Warsztaty praktyczne z obsługi Kancelarii Komornika

18 lutego 2015

Opublikowano przez: Bartosz Jedliński

KATEGORIA: Kancelaria Komornika-VAT

Korzystanie z wysoko wyspecjalizowanego oprogramowania od dawna stanowi nieodłączny element codzienności każdego z Pracowników Państwa kancelarii. W odpowiedzi na Państwa potrzeby i zmiany zachodzące tak w prawie, jak i technologii, w Currenda każdego dnia tworzymy oprogramowanie z myślą o wyzwaniach jutra. Czy każdy z Państwa Pracowników jest na nie gotowy już dziś?

Kreacja oprogramowania to złożony proces, na który składają się lata pracy zarówno Naszych programistów, jak i Państwa – Komorników. Złożoność materii w jakiej poruszamy się wspólnie realizując misję skutecznej i szybkiej egzekucji znajduje swoje wyraźne przełożenie na wykorzystywane przy jej realizacji oprogramowanie. Dlatego też będziemy kontynuować Nasze wspólne wysiłki, doskonaląc już dostępne i tworząc nowe rozwiązania, umożliwiające jeszcze dalej idące usprawnienie i cyfryzację pracy Komornika. Tymczasem prawidłowe przeszkolenie Kadry pod kątem skutecznego wykorzystania już dostępnych rozwiązań to najwydajniejsza metoda natychmiastowej poprawy wydajności pracy kancelarii.

Księgowanie w programie Kancelaria Komornika

Poziom: podstawowy, średniozaawansowany

Praktyczne warsztaty organizowane przez Centrum Szkolenia Prawa Egzekucyjnego Currenda w lokalizacjach na terenie całego kraju odbywają się w warunkach pełnego wykorzystania omawianego oprogramowania w jego najnowszej wersji, przy użyciu sprzętu zagwarantowanego przez organizatora. Istotnym ich elementem jest bieżąca dyskusja, która toczy się przy omawianiu każdego z przewidzianych planem szkoleń punktów oraz finalne podsumowanie szkolenia, w trakcie którego odpowiedź znajdą wszystkie pozostałe pytania, niezwiązane z zakresem szkolenia a istotne dla Uczestników z perspektywy Ich codziennych doświadczeń z aplikacją. Szkolenie z zakresu księgowania obejmuje zagadnienia od otwarcia księgi pieniężnej i prawidłowego uzupełnienienia jej pozycji, przez specyfikę księgowania w sprawach określonego rodzaju, aż po wymianę danych z poszczególnymi systemami księgowymi i realizację zadań z wykorzystaniem planów podziału. W trakcie szkoleń Uczestnicy mogą spodziewać się cennych uwag, opartych o systemową znajomość aplikacji jaką dysponują Trenerzy mający czynny udział w generowaniu rozwiązań. Bezpośredni kontakt z Użytkownikami stanowi istotny wkład w proces kreacji rozwiązań Currenda – jego podsumowaniem są ankiety dostępne do wypełnienia dla każdego z Uczestników szkolenia na jego końcu.

Obsługa modułu pism i wykorzystanie elementów wspierających korespondencję

Poziom: średniozaawansowany

W związku z pracochłonnością odbioru i dekretacji korespondencji, która stanowi istotny element pracy kancelarii, program Kancelaria Komornika wyposażony został w szereg funkcjonalności umożliwiających odciążenie odpowiedzialnych za te zadania Pracowników. Prawidłowa obsługa tych funkcjonalności wymaga jednak szczególnej uwagi, co wynika bezpośrednio z dużego zróżnicowania oraz istotnego charakteru otrzymywanych pism. Pełne wykorzystanie omawianych funkcjonalności jest możliwe dzięki szkoleniu z tego zakresu. Proponowane warsztaty wskazują optymalną metodologię do zastosowania przy aktualizacji bazy szablonów dokumentów oraz skuteczne wdrażanie samodzielnie zdefiniowanych wzorców, jak też płynne uwzględnianie tak uzyskanych formantów przy czynnościach dokonywanych w aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem całego wachlarza ich możliwych zastosowań.

 

Zamówienia można składać pod adresem e-mail: marketing@currenda.pl

Nazwa Data Miejsce Cena
Księgowanie 26.03.2015 Kraków 449,00zł brutto
Obsługa pism 27.03.2015 Kraków 449,00zł brutto
Księgowanie 23.04.2015 Łódź 449,00zł brutto
Obsługa pism 24.04.2015 Łódź 449,00zł brutto

 

Zobacz pełny artykuł