Warsztaty praktyczne z obsługi Komornik SQL

18 lutego 2015

Opublikowano przez: Bartosz Jedliński

KATEGORIA: Komornik SQL-VAT

Korzystanie z wysoko wyspecjalizowanego oprogramowania od dawna stanowi nieodłączny element codzienności każdego z Pracowników Państwa kancelarii. W odpowiedzi na Państwa potrzeby i zmiany zachodzące tak w prawie, jak i technologii, w Currenda każdego dnia tworzymy oprogramowanie z myślą o wyzwaniach jutra. Czy każdy z Państwa Pracowników jest na nie gotowy już dziś?
Kreacja oprogramowania to złożony proces, na który składają się lata pracy zarówno Naszych programistów, jak i Państwa – Komorników. Złożoność materii w jakiej poruszamy się wspólnie realizując misję skutecznej i szybkiej egzekucji znajduje swoje wyraźne przełożenie na wykorzystywane przy jej realizacji oprogramowanie. Dlatego też będziemy kontynuować Nasze wspólne wysiłki, doskonaląc już dostępne i tworząc nowe rozwiązania, umożliwiające jeszcze dalej idące usprawnienie i cyfryzację pracy Komornika. Tymczasem prawidłowe przeszkolenie Kadry pod kątem skutecznego wykorzystania już dostępnych rozwiązań to najwydajniejsza metoda natychmiastowej poprawy wydajności pracy kancelarii.

 

Rejestracja spraw w programie Komornik SQL

Poziom: podstawowy, średniozaawansowany

Dobre opanowanie podstawowych, najczęściej wykonywanych czynności w oczywisty sposób stanowi najskuteczniejszą metodę zwiększenia wydajności pracy. Do takich właśnie czynności zalicza się szczególnie rejestracja spraw, której prawidłowe dokonanie jest absolutną podstawą dla późniejszego efektywnego, bezawaryjnego i pełnego wykorzystania przez Pracowników dostępnych Im narzędzi. Wychodząc naprzeciw tak powstałej konieczności i celem ujednolicenia standardowych praktyk stosowanych w kancelariach na terenie całego kraju, jak też zmierzając do zagwarantowania realnego przełożenia wyników szkoleń na wydajność pracy kancelarii w jej witalnych punktach, Centrum Szkolenia Prawa Egzekucyjnego Currenda przygotowało program Warsztatów praktycznych z obsługi Komornik SQL w zakresie Rejestracji sprawy. Program ten obejmuje w układzie chronologicznym i funkcjonalnym prawidłowe praktyki zakładania spraw ze szczegółowym omówieniem zróżnicowanego charakteru pracy na poszczególnych repertoriach, tworzenia korespondencji, generowania zapisów o kosztach, czy rejestracji spaw z e-sądu. Omówione zostaną kwestie korespondencji seryjnej i tworzenia projektów licytacji. Tak usystematyzowana wiedza poparta zostanie wskazówkami co do pożądanych praktyk w pracy z aplikacją, celem zagwarantowania Uczestnikom systemowej zgodności metodyki Ich pracy z całością aplikacji oraz z nadchodzącymi rozwiązaniami.

 

Księgowanie w programie Komornik SQL

Poziom: podstawowy, średniozaawansowany

Praktyczne warsztaty organizowane przez Centrum Szkolenia Prawa Egzekucyjnego Currenda w lokalizacjach na terenie całego kraju odbywają się w warunkach pełnego wykorzystania omawianego oprogramowania w jego najnowszej wersji, przy użyciu sprzętu zagwarantowanego przez organizatora. Istotnym ich elementem jest bieżąca dyskusja, która toczy się przy omawianiu każdego z przewidzianych planem szkoleń punktów oraz finalne podsumowanie szkolenia, w trakcie którego odpowiedź znajdą wszystkie pozostałe pytania, niezwiązane z zakresem szkolenia a istotne dla Uczestników z perspektywy Ich codziennych doświadczeń z aplikacją. Szkolenie z zakresu księgowania obejmuje zagadnienia od otwarcia księgi pieniężnej i prawidłowego uzupełnienia jej pozycji, przez specyfikę księgowania w sprawach określonego rodzaju, aż po wymianę danych z poszczególnymi systemami księgowymi i realizację zadań z wykorzystaniem planów podziału. W trakcie szkoleń Uczestnicy mogą spodziewać się cennych uwag, opartych o systemową znajomość aplikacji jaką dysponują Trenerzy mający czynny udział w generowaniu rozwiązań. Bezpośredni kontakt z Użytkownikami stanowi istotny wkład w proces kreacji rozwiązań Currenda – jego podsumowaniem są ankiety dostępne do wypełnienia dla każdego z Uczestników szkolenia na jego końcu.

 

Zamówienia można składać pod adresem e-mail: marketing@currenda.pl

Nazwa Data Miejsce Cena
Rejestracja spraw 30.03.2015 Poznań 449,00zł brutto
Księgowanie 31.03.2015 Poznań 449,00zł brutto
Księgowanie 01.04.2015 Szczecin 449,00zł brutto
Rejestracja spraw 02.04.2015 Szczecin 449,00zł brutto
Rejestracja spraw 14.04.2015 Warszawa 449,00zł brutto
Księgowanie 15.04.2015 Warszawa 449,00zł brutto
Księgowanie 16.04.2015 Białystok 449,00zł brutto
Rejestracja spraw 17.04.2015 Białystok 449,00zł brutto
Rejestracja spraw 21.04.2015 Łódź 449,00zł brutto
Księgowanie 22.04.2015 Łódź 449,00zł brutto

 

Zobacz pełny artykuł