Zmiany edytora tekstów, wprowadzenie galerii i dodatkowych zabezpieczeń i EPO

4 marca 2015

Opublikowano przez: Adam Mazur

KATEGORIA: Kancelaria Komornika-VAT

Edytor tekstu

W nowej wersji aplikacji Kancelaria Komornika dokonaliśmy całkowitej przebudowany edytora tekstów. Zaktualizowany edytor zachowała wszystkie z dotychczas istniejących, jednocześnie wzbogacając się o szereg nowych, użytecznych funkcjonalności. Wdrożono m.in. sprawdzanie pisowni w trakcie bieżących prac, możliwość eksportu do różnych formatów (.pdf, .doc, .docx, .rtf), opcję dodawania i usuwania słów do słownika, pełną obsługę tabel oraz wiele innych, do tej pory niedostępnych udogodnień. W edytorze dokonano szeregu ułatwień i optymalizacji, celem jeszcze efektywniejszego wykorzystania możliwości programu. Wizualna zmiana interfejsu narzędzia oraz zapewnienie pełnej stabilności pracy z edytorem zapewni Państwu komfort podczas generowania pism i edycji szablonów, a możliwość zdefiniowania drukarek dla poszczególnych typów dokumentów (m.in. pisma, koperty, „zwrotki”, „koperto-zwrotki”) pozwoli na pełne dostosowanie pracy oprogramowania do posiadanego sprzętu biurowego.

Galeria zdjęć ruchomości i nieruchomości

Dzięki możliwości dodawania zdjęć, dokumentów czy filmów do wprowadzonych w system ruchomości i nieruchomości będą mogli Państwo zgromadzić wszystkie istotne z perspektywy dane i elementy w jednym miejscu. Takie rozwiązanie umożliwia istotne skrócenie czasu pracy, jest istotnym ułatwieniem w dostępnie do informacji, którymi od teraz będą mogli Państwo łatwo zarządzać – wszystkie materiały dotyczące danego przedmiotu znajdują się w jednym miejscu i są gotowe do wykorzystania. Zapisane w aplikacji pliki graficzne zostaną automatycznie wysłane na portal licytacyjny www.licytacje.komornik.pl, co zaoszczędzi czas niezbędny do przygotowania właściwego i pełnego obwieszczenia.

Bezpieczeństwo danych

Jednym z najważniejszych aspektów działania aplikacji służącej do przetwarzania danych osobowych jest ich bezpieczeństwo. W tym celu rozszerzono moduł zapisu historii modyfikacji danych o bardziej szczegółowe informacje dotyczące osoby zmieniającej dane osobowe oraz rejestrację zmian uprawnień przypisanych użytkownikom. Wprowadzony restrykcyjny zapis zmian pozwoli na szczegółową ich weryfikację z możliwością pozyskania informacji na temat użytkownika, który dokonał edycji danych.

 

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) dla przesyłek realizowanych za pośrednictwem InPost

Obsługa korespondencji stanowi jedno z najbardziej praco- i czasochłonnych zadań realizowanych na co dzień przez Pracowników wszystkich kancelarii. Szczególnie istotna z perspektywy obsługiwanej ilości pism oraz ich znaczenia dla sprawy pozostaje kwestia odbioru zwrotnych potwierdzeń odbioru otrzymywanych w odniesieniu do nadanych przez kancelarię przesyłek. Wraz z zakończeniem obecnie trwających prac nastąpi najszersza możliwa automatyzacja obowiązków w tym zakresie dla przesyłek realizowanych za pośrednictwem prywatnego operatora pocztowego InPost. Operator InPost gwarantuje doręczenie przesyłek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Dzięki wdrożeniu omawianej funkcjonalności Kancelaria Komornika stosownie oznaczy koperty przeznaczone do wysyłki pism generowanych za jego pośrednictwem, jako powiązane z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru. Zniknie konieczność samodzielnego wydruku i załączenia zwrotnego potwierdzenia odbioru – od teraz wszystkie niezbędne czynności dokonywane będą elektroniczne. Każdej z powstałych w ten sposób przesyłek przypisany zostanie numer nadawczy, który umożliwi operatorowi przekazanie informacji co do właśnie tego pisma, a systemowi późniejsze rozpoznanie jej statusu na podstawie danych udostępnionych przez operatora. Wraz z nadaniem korespondencji realizowanej z wykorzystaniem EPO, takie oznaczenie poszczególnych przesyłek przekazywane jest więc operatorowi pocztowemu, który w momencie zrealizowania przesyłki uzupełni dane związane z jej doręczeniem i udostępni je do pobrania dla uprawnionego nadawcy. Synchronizacja danych między systemem Kancelaria Komornika i systemem operatora pocztowego odbywa się na żądanie Użytkownika lub automatycznie – po otrzymaniu od operatora pocztowego informacji o odbiorze przesyłki system pokaże status danego pisma jako doręczone, zaś użytkownik Kancelarii Komornika będzie miał możliwość zbiorczego pobrania wszystkich interesujących go Elektronicznych Potwierdzeń Odbioru za pomocą jednego kliknięcia, w ramach wykorzystywanej przez niego aplikacji. Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru posiada wszystkie istotne dane co do statusu przesyłki, tego kto i kiedy dokonał odbioru lub czy była ona awizowana, jak również dane biometryczne powiązane ze złożonym na potwierdzeniu podpisem, stosowane dla celów dowodowych przy wykazywaniu realizacji przesyłki.

Zobacz pełny artykuł