System zarządzania uprawnieniami i Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

4 marca 2015

Opublikowano przez: Piotr Kaczmarzyk

KATEGORIA: Komornik SQL-VAT

System zarządzania uprawnieniami

Specyfika pracy Komornika sądowego i związane z nią regulacje czynią koniecznym zastrzeżenie dostępu i prawa modyfikacji danych określonego rodzaju dla członków personelu bezpośrednio nimi zainteresowanych w związku z przydzielonymi im obowiązkami. Nowoczesna Kancelaria komornicza to zwarty zespół osób o zróżnicowanych zadaniach, z których tylko niektóre powinny posiadać dostęp i możliwość wprowadzania zmian w informacjach o prowadzonych postępowaniach. Jednocześnie dla płynnej pracy kancelarii niezbędnym jest, by administrowanie uprawnieniami w zakresie dostępu do informacji odbywało się w sposób płynny i intuicyjny, niezaburzający toku pracy kancelarii i umożliwiający sprawne dostosowanie dostępu do danych pod kątem zachodzących w niej zmian. Wynikiem intensywnych prac prowadzonych przez Zespół Komornik SQL będzie powstanie wewnętrznego systemu zarządzania uprawnieniami aplikacji Komornik SQL, który zrealizuje wszystkie powyższe postulaty. W ramach opracowywanego systemu każdy z użytkowników programu Komornik SQL otrzymać będzie mógł jedną z trzech kategorii uprawnień, do których zaliczą się: pełny dostęp (uprawnienie do edycji i odczytu), wyłącznie do odczytu, brak dostępu. System zarządzania uprawnieniami Komornik SQL funkcjonuje na dwóch poziomach: tak zdefiniowane uprawnienia przysługiwać mogą użytkownikowi w stosunku do zasobów zgromadzonych na poziomie poszczególnych repertoriów lub w odniesieniu do danych o składnikach majątku zawartych w informacji o sprawie.

 

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) dla przesyłek realizowanych za pośrednictwem InPost

Obsługa korespondencji stanowi jedno z najbardziej praco- i czasochłonnych zadań realizowanych na co dzień przez Pracowników wszystkich kancelarii. Szczególnie istotna z perspektywy obsługiwanej ilości pism oraz ich znaczenia dla sprawy pozostaje kwestia odbioru zwrotnych potwierdzeń odbioru otrzymywanych w odniesieniu do nadanych przez kancelarię przesyłek. Wraz z zakończeniem obecnie trwających prac nastąpi najszersza możliwa automatyzacja obowiązków w tym zakresie dla przesyłek realizowanych za pośrednictwem prywatnego operatora pocztowego InPost. Operator InPost gwarantuje doręczenie przesyłek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Dzięki wdrożeniu omawianej funkcjonalności Komornik SQL stosownie oznaczy koperty przeznaczone do wysyłki pism generowanych za jego pośrednictwem, jako powiązane z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru. Zniknie konieczność samodzielnego wydruku i załączenia zwrotnego potwierdzenia odbioru – od teraz wszystkie niezbędne czynności dokonywane będą elektroniczne. Każdej z powstałych w ten sposób przesyłek przypisany zostanie numer nadawczy, który umożliwi operatorowi przekazanie informacji co do właśnie tego pisma, a systemowi późniejsze rozpoznanie jej statusu na podstawie danych udostępnionych przez operatora. Wraz z nadaniem korespondencji realizowanej z wykorzystaniem EPO, takie oznaczenie poszczególnych przesyłek przekazywane jest więc operatorowi pocztowemu, który w momencie zrealizowania przesyłki uzupełni dane związane z jej doręczeniem i udostępni je do pobrania dla uprawnionego nadawcy. Synchronizacja danych między systemem Komornik SQL i systemem operatora pocztowego odbywa się na żądanie Użytkownika lub automatycznie – po otrzymaniu od operatora pocztowego informacji o odbiorze przesyłki system pokaże status danego pisma jako doręczone, zaś użytkownik Komornik SQL będzie miał możliwość zbiorczego pobrania wszystkich interesujących go Elektronicznych Potwierdzeń Odbioru za pomocą jednego kliknięcia, w ramach wykorzystywanej przez niego aplikacji. Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru posiada wszystkie istotne z perspektywy prawa dane co do statusu przesyłki, tego kto i kiedy dokonał odbioru lub czy była ona awizowana albo czy dokonano jej zwrotu, jak również dane biometryczne powiązane ze złożonym na potwierdzeniu podpisem, stosowane dla celów dowodowych przy wykazywaniu realizacji przesyłki.

Zobacz pełny artykuł