Aktualizacja Kancelarii Komornika – odpowiedzi z CPD, edytor tekstów i bezpieczeństwo

9 kwietnia 2015

Opublikowano przez: Adam Mazur

KATEGORIA: Kancelaria Komornika-VAT

Zmiany w Centrum Personalizacji Dokumentów

Najnowsza wersja aplikacji Kancelaria Komornika przynosi aktualizację w zakresie importu odpowiedzi z CPD – zmieniony został rodzaju pliku dostarczanego jako odpowiedź przez system. Dotychczas odpowiedzi te przesyłano jako plik RTF, co mogło powodować trudności w prawidłowym wyświetleniu pliku za pomocą różnych wersji i rodzajów obsługujących ten format aplikacji. Obecnie – dzięki zastosowaniu plików w formacie PDF – możliwe jest bezproblemowe otwarcie pliku w niezmienionej postaci na wszystkich urządzeniach i za pośrednictwem dowolnego z przeznaczonych do tego, darmowych programów. Zastosowanie wyrażeń regularnych i zaawansowanych metodyk wyszukiwania w plikach PDF pozwoliło na stworzenie modułu umożliwiającego import praktycznie wszystkich informacji zawartych w przesyłanych odpowiedziach do generowanego dokumentu. Wprowadzona zmiana to znaczne usprawnienie obsługi dokumentacji oraz istotny krok w kierunku integracji zinformatyzowanych procesów realizowanych w ramach Kancelarii Komorniczych, którą w pełnym zakresie mogą Państwo tym skuteczniej przeprowadzić przy wykorzystaniu Prywatnej Chmury Komornika.

Dalsze poprawki funkcjonowania edytora tekstów

Wprowadzone poprzednią wersją aplikacji udoskonalania edytora tekstów pociągnęły za sobą zmiany w generowanych za jego pośrednictwem wydrukach elementów stałych, takich jak Księga Pieniężna czy paski karty rozliczeniowej. Przygotowana poprawka usprawnia prace związane z tworzeniem dokumentacji, pozwalając na szybkie generowanie prawidłowych wydruków właśnie w zakresie wspomnianej Księgi i jej podsumowania oraz pasków karty rozliczeniowej i innych dokumentów, których prawidłowy wydruk mógł być dotychczas utrudniony.

Rozwój narzędzi odpowiadających za bezpieczeństwo danych

Jednym z najważniejszych aspektów działania aplikacji służącej do przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie ich bezpieczeństwa. W tym celu przeprowadziliśmy dalsze prace nad modułem zapisu historii modyfikacji danych poprzez uszczegółowienie informacji dotyczących osoby dokonującej ich edycji oraz rejestrację zmian uprawnień przypisanych poszczególnym Użytkownikom Kancelarii Komornika. Wprowadzony restrykcyjny zapis zmian pozwoli Administratorowi systemu na szczegółową weryfikację ewentualnych problemów wynikających z działania osób odpowiedzialnych za wprowadzenie niepożądanych zmian do systemu.

Zobacz pełny artykuł