Aktualizacja Komornik SQL – szybsze zbiorówki, ulepszone zarządzanie uprawnieniami

9 kwietnia 2015

Opublikowano przez: Piotr Kaczmarzyk

KATEGORIA: Komornik SQL-VAT

Nowa jakość obsługi zbiorówek.

W najnowszej wersji aplikacji całkowicie zmieniono podejście do tworzenia, wysyłania oraz wydruku zbiorówek pocztowych. Zmiana ma na celu ułatwienie realizacji wysyłki i monitorowania statusu przesyłek oraz pełne dostosowanie sposobu ich obsługi do – wprowadzanej następną wersją aplikacji Komornik SQL – możliwości elektronicznej wysyłki książki nadawczej prywatnego operatora pocztowego InPost oraz funkcji pobierania Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO). Zmianie uległ wygląd oraz sposób funkcjonowania modułu Książka Nadawcza. Wszystkie utworzone dotychczas zbiorówki Poczty Polskiej, InPost czy kurierów, jak również ich podzbiory (podzbiorówki) zostaną przedstawione w postaci paczek i staną się dostępne na liście widocznej po prawej stronie modułu Książka Nadawcza. W opisywanym widoku status zmigrowanych zbiorówek ustawiony zostanie jako wysłany. Dzięki możliwości filtracji widoku przesyłek przy wykorzystaniu kryteriów: czasu, operatora odpowiedzialnego za realizację przesyłki (Poczta Polska, InPost, Kurier, inny operator), typu zbiorówki (polecone, zwykłe, M-K, 0 zł, podzbiorówka, firmowa FM, firmowa F), statusu przesyłki (utworzona, oczekująca, przyjęta, wysłana, anulowana, zamknięta) oraz Pracownika tworzącego daną paczkę; ich wyszukiwanie i skuteczna weryfikacja są łatwiejsze niż kiedykolwiek dotąd. Tak zmodyfikowano i uproszczono metodę realizacji poszczególnych funkcji w odniesieniu do procesu realizacji przesyłek – dzięki najnowszej aktualizacji mają Państwo możliwość między innymi szybkiego i intuicyjnego scalania paczek metodą drag & drop („przeciągnij i upuść”).

Ulepszony system zarządzania uprawnieniami

Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności poszerzenia możliwości edycji przy jednoczesnym uproszczeniu procesu zarządzania uprawnieniami Pracowników oraz dalszej dywersyfikacji kategorii danych obsługiwanych przez Komornik SQL, dzięki której możliwe jest adekwatne dostosowanie udostępnianych poszczególnym Pracownikom danych do rzeczywistych potrzeb realizowanych przez Nich funkcji. Dzięki szczegółowej kategoryzacji informacji przechowywanych w ramach systemu, jego Administrator może dokładnie wskazać jakich czynności i w stosunku do jakich ich rodzajów dokonywać może wybrany przez Niego Pracownik. Wszystkie możliwe do przydzielenia uprawnienia prezentowane są zbiorczo w ramach okna „Lista uprawnień użytkownika”, podzielonego na pięć kategorii: moduły, uczestnik, sprawa, księgowanie i inne. Uprawnienia w stosunku do szczegółowych zakresów danych objętych daną kategorią mogą być łatwo edytowane za pomocą listy drop down. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Administrator systemu ma możliwość szybkiego dostępu do pełnego zakresu oferowanych uprawnień i efektywnej edycji praw dostępu każdego z zatrudnionych Pracowników.
Zobacz pełny artykuł