Część posłów chce przyspieszenia derogacji przepisów Prawa bankowego po wyroku TK

Posłowie SLD złożyli w Sejmie projekt nowelizacji Prawa bankowego i niektórych innych ustaw, który ma na celu przyspieszenie utraty mocy obowiązującej przepisów dotyczących wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia br., który uznał za sprzeczne z konstytucją przepisy Prawa bankowego, umożliwiające wystawienia tych tytułów.

Zdaniem posłów SLD wyznaczona przez Trybunał Konstytucyjny utrata z dniem 1 sierpnia 2016 roku mocy obowiązującej uznanych za niekonstytucyjne art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe nie jest dobrym rozwiązaniem dla klientów banku będących dłużnikami oraz wierzycieli niebędących bankami. Zdaniem autorów projektowanych zmian w tym okresie nastąpi wzmożone wystawianie przez banki bankowych tytułów egzekucyjnych we wszystkim możliwych sprawach objętych windykacją i spraw spornych, tak aby przed 1 sierpnia 2016 r. można było uzyskać jak najwięcej. Problem może dotyczyć wielu milionów złotych, których w nowych warunkach prawnych po 1 sierpnia 2016 r. banki mogłyby w postępowaniu sądowym nie uzyskać.

Z powyższych względów posłowie SLD złożyli w Sejmie projekt nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw. Proponują w nim skrócenie utraty mocy obowiązującej przepisów dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego po upływie 14 dni od wejścia w życie proponowanej ustawy.

Projekt SLD przewiduje nowelizację wszystkich ustaw, w których mowa jest o BTE i polega na usunięciu z nich zapisów o tej uznanej za sprzeczną z konstytucją instytucji.

Projekt przewiduje także przepis przejściowy, zgodnie z którym postępowania w sprawie nadania klauzuli wykonalności BTE, wszczęte przed wejściem w życie ustawy, toczone byłyby według przepisów dotychczasowych.

Omawiany projekt nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

Zobacz pełny artykuł