KomornikID – Komunikacja i Integracja Działań

9 kwietnia 2015

Opublikowano przez: Michał Szymański

KATEGORIA: KomornikID

Rozwój KomornikID sprawił, że dostępny dotąd wyłącznie dla Izb Komorniczych portal stał się centrum wydajnego zarządzania wyspecjalizowanymi Kadrami zaangażowanymi w postępowanie egzekucyjne, narzędziem komunikacji pomiędzy Komornikami, Asesorami i Aplikantami komorniczymi oraz Izbami Komorniczymi i Krajową Radą Komorniczą oraz miejscem wymiany informacji pomiędzy osobami zainteresowanymi realiami egzekucji sądowej w Polsce.

Z poszerzonego dostępu do KomornikID mogą teraz korzystać zarówno Komornicy, jak również tworzone przez Nich organizacje i współpracujący z Nimi Specjaliści. Każda z tych osób skorzysta w ramach serwisu ze spersonalizowanego profilu zawierającego najistotniejsze dane o jej działalności. Dzięki temu możliwa będzie nie tylko skuteczna komunikacja dotycząca najważniejszych z bieżących kwestii, ale również odpowiedzialna wymiana kluczowych uwag i informacji w ramach ogólnopolskiego forum Komorników sądowych.

Do szczególnie istotnych z funkcjonalności objętych portalem w jego najnowszym wydaniu zaliczyć należy:

  • Rozszerzony dostęp – z nowej odsłony portalu korzystać mogą wszyscy Profesjonaliści w dziedzinie egzekucji sądowej – Komornicy, Asesorzy i Aplikanci komorniczy
  • Realizacja obowiązków związanych z pełnioną funkcją – pełna personalizacja i najwyższe standardy bezpieczeństwa zrealizowane w ramach portalu pozwoliły na wprowadzenie możliwości wykonywania za jego pośrednictwem obowiązków związanych ze sprawowaną funkcją. Od dzisiaj za pośrednictwem KomornikID zamówisz legitymację komorniczą, czy też złożysz wniosek o zmianę istotnych dla Twojej działalności danych do stosownego podmiotu. Portal pozwoli między innymi również na otrzymywanie wyników kolokwiów lub egzaminów, a także przypomni o obowiązku zatrudnienia Aplikantów komorniczych i Asesorów. Wszystkie te czynności mogą zostać dokonane za pośrednictwem kilku kliknięć, a monitorowanie ich realizacji odbędzie się bez konieczności opuszczania Kancelarii.
  • Komunikaty – nowy KomornikID otwiera drogę do łatwej i szybkiej komunikacji między Komornikami i Organizacjami Komorników. Za pośrednictwem portalu otrzymasz wszystkie oficjalne komunikaty wprowadzone do systemu przez Twoją Izbę Komorniczą, czy Krajową Radę Komorniczą, jak również będziesz mógł komunikować się z wybranymi przez siebie grupami podmiotów obsługiwanych przez KomornikID.
  • Ogólnopolskie forum Komorników sądowych – dzięki zintegrowanemu z KomornikID, w pełni funkcjonalnemu forum zyskujesz możliwość uczestnictwa w debatach dotyczących najistotniejszych kwestii związanych z Polską egzekucją sądową. Możliwość tworzenia zamkniętych grup z dostępem zarezerwowanym dla Członków określonych przez Administratora pozwala na swobodną wypowiedź w gronie obejmującym zaufanych Współpracowników. Ogólnopolski charakter forum i równy dostęp do jego łamów dla wszystkich podmiotów posiadających konto w KomornikID to zarówno szansa na międzypokoleniową wymianę doświadczeń, jak też możliwość skonfrontowania swoich poglądów z Profesjonalistami w całym kraju.
  • Pełna integracja działań – adresowane do Ciebie komunikaty KRK i Twojej Izby Komorniczej, wiadomości od znanych Ci Komorników i zapytania od Współpracowników, doniesienia o najnowszych wypowiedziach pojawiających się w obserwowanych przez Ciebie wątkach na forum i możliwość przeprowadzenia zmian w istotnych informacjach o Twojej działalności – wszystkie te elementy możesz obserwować w ramach tej samej, bezpiecznej strony internetowej gdziekolwiek jesteś i na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu.
Zobacz pełny artykuł