RPO interweniuje w resorcie sprawiedliwości ws. blokady rachunku bankowego po zakończeniu egzekucji

Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają coraz liczniejsze skargi od dłużników, w których wskazują oni na brak automatycznego zwolnienia blokady na rachunku bankowym po zakończeniu lub umorzeniu postępowania egzekucyjnego. RPO w piśmie do ministra sprawiedliwości zwróciła się o przygotowanie zmian w przepisach, które usunęłyby lukę w prawie w tej materii.

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do ministra sprawiedliwości powołała się na stanowisko prezesa Krajowej Rady Komorniczej w tej sprawie. Prezes KRK podkreślił, że przyczyną obecnych trudności w sprawnym przeprowadzaniu zwolnienia blokady na rachunku bankowym jest brak odpowiednich przepisów obligujących komorników sądowych do podejmowania czynności zmierzających do uchylenia zajęcia. Jednocześnie prezes Krajowej Rady Komorniczej zwrócił uwagę na konieczność rozważenia zasadności uregulowania technicznych czynności komorników w kwestii uchylenia zajęć, w tym określenie momentu i podstawy dokonania tych czynności.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśliła w piśmie do ministra sprawiedliwości, że nie do zaakceptowania jest stan, w którym na dłużnika przenoszone są negatywne konsekwencje braku jasnego określenia procedury zwalniania blokad na rachunkach bankowych. W ocenie Rzecznika należałoby podjąć działania zmierzające do wyeliminowania nieuzasadnionego pozbawienia dłużnków możliwości korzystania z pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych po umorzonej lub zakończonej egzekucji. RPO zwróciła się do ministra sprawiedliwości o analizę tego problemu i przygotowanie zmian w prawie w tej kwestii.

 

Zobacz pełny artykuł