Posłowie proponują zmiany w przepisach dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego

Projekt autorstwa posłów PO to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12, który orzekł o niezgodności z konstytucją przepisów Prawa bankowego, przyznające bankom prawo do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych.

Uznane za sprzeczne konstytucją przepisy Prawa bankowego stracą moc obowiązującą 1 sierpnia 2016 r.

Projekt nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw przewiduje usuniecie z wszystkich ustaw instytucji bakowego tytułu egzekucyjnego. Zgodnie z projektem do prowadzenia egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności przed dniem wejścia w życie omawianej [i]ustawy będą stosowane przepisy dotychczasowe, czyli obowiązujące do czasu uchylenia ich z dniem 1 sierpnia 2016 r. Omawiany projekt nowelizacji Prawa bankowego i innych ustaw autorstwa PO trafi do pierwszego czytania w Sejmie.

Wcześniej posłowie SLD złożyli w Sejmie swój własny projekt nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw, który również ma na celu wyeliminowanie z prawa instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia br. Posłowie SLD chcą ponadto, aby utrata mocy obowiązującej uznanych przez Trybunał za niezgodne z konstytucją przepisów nastąpiła po 14 dniach od opublikowania omawianej nowelizacji w Dzienniku Ustaw. W ocenie posłów SLD przyspieszenie utraty mocy obowiązującej przepisów dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego jest konieczne, w przeciwnym razie banki podejmą wzmożoną akcję wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych na podstawi9e dotychczasowych przepisów, a to będzie niekorzystne dla kredytobiorców.

Omawiany projekt nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

Zobacz pełny artykuł