Sejm pracuje nad wprowadzeniem elektronicznej licytacji ruchomości

W myśl projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw komornik będzie dokonywał sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej na wniosek wierzyciela. W razie złożenia wniosku komornik odda zajęte ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik, chyba że dozór taki został już ustanowiony albo ruchomość została złożona do depozytu sądowego lub oddana na przechowanie właściwej instytucji.

Wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej trzeba będzie złożyć przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji.

Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej będzie dokonywana pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Komornik będzie zamieszczał obwieszczenie o licytacji elektronicznej także w systemie teleinformatycznym.

Przystępujący do licytacji będzie składał składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej . Przybicie będzie udzielane w systemie teleinformatycznym.

Nabywca będzie musiał jest zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę trzeba będzie uiścić w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cenę nabycia będzie można uiścić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Głosowanie Sejmu nad sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej dotyczącej omawianego projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw ma odbyć się na posiedzeniu w dniach 26-27 maja br.

Zobacz pełny artykuł