Nowa funkcjonalność i liczne aktualizacje w Komornik SQL

16 lipca 2015

Opublikowano przez: Piotr Kaczmarzyk

KATEGORIA: Komornik SQL-VAT

Nowość: Rejestracja modyfikacji danych

Najnowsza wersja Komornik SQL pozwala na odpowiedzialne zarządzanie i modyfikację znajdujących się w aplikacji danych dzięki bieżącemu monitorowaniu zmian dokonywanych w informacjach przez poszczególnych Użytkowników systemu. To istotna zmiana mająca wpływ na podejście poszczególnych Pracowników Kancelarii komorniczej do wykonywanych w systemie czynności – od teraz możliwe jest bowiem jednoznaczne wskazanie osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie do niego informacji. W objętych nową funkcjonalnością oknach aplikacji dostępna jest opcja „Zmiany”, po wybraniu której możemy obserwować historię aktualizacji, jakich na danej puli informacji dokonywały uprawnione osoby. System Komornik SQL zaprezentuje zarówno podstawowe informacje związane ze zmianą, jak również stan danego okna przed jej wprowadzeniem. Monitorowaniu podlegają zarówno zmiany dokonywane w danych sprawy, jak też informacje odnośnie składników majątku i danych rejestracyjnych Kancelarii w module „Konfiguracja”. Dzięki zaktualizowanemu Komornik SQL posiadasz najszerszą kontrolę nad poprawnością informacji znajdujących się w Twoim systemie.
 

 

Funkcja „Zestawy czynności” przyjazna pracom biurowym.

Zmiany wprowadzone najnowszą wersją systemu Komornik SQL obejmują znaczące udogodnienie w sposobie przetwarzania spraw w ramach zestawów czynności. Od teraz elementy zestawu czynności wraz z ich wydrukami wykonywane są zgodnie z porządkiem spraw – aplikacja zrealizuje wszystkie wydruki związane z daną sprawą w pierwszej kolejności, po czym przejdzie do czynności związanych z kolejną sprawą. Dzięki takiemu uporządkowaniu toku zadań wykonywanych przez aplikację możliwa jest lepsza organizacja pracy i płynne uzupełnianie dokumentacji postępowań egzekucyjnych.

 

Aktualizacja modułu repertorium ogólne i funkcja eksportu informacji o sprawie do pliku PDF.

W pierwszej kolejności, najnowsza wersja Komornik SQL dostosowuje statystyki MS-Kom 23 do aktualnie obowiązującego wzoru poprzez usunięcie kolumny „Załatwieni przedstanowczo” oraz stosowne zmiany w formie wydruku. Celem uniknięcia ewentualnych błędów przy obsłudze spraw i ponawiania raz złożonych zapytań, zablokowano możliwość usuwania z systemu Komornik SQL zapytań do systemów zewnętrznych, jeżeli zapytania te zostały wykonane (przesłane do systemu zewnętrznego). Nowa wersja Komornik SQL wprowadza także liczne usprawnienia w funkcjonowaniu pozostałych modułów aplikacji.
Od teraz możliwy jest również eksport informacji o danej sprawie do pliku PDF, dzięki czemu – po ich przesłaniu – możliwe będzie zapoznanie się z nimi na większości urządzeń, w tym na urządzeniach mobilnych. Wykorzystanie formatu PDF gwarantuje wiarygodność informacji, w świetle braku możliwości ich bezpośredniej edycji oraz przejrzystość danych i spójność ich formy niezależnie od urządzenia wykorzystywanego do ich odczytu.

 

 

 

Zobacz pełny artykuł