Nowość: Moduł Currenda System Komunikacyjny – integracja z InPost

Moduł Currenda System Komunikacyjny

Currenda System Komunikacyjny to moduł przeznaczony dla aplikacji komorniczych Kancelaria Komornika i Komornik SQL. Jego zadaniem jest automatyzacja komunikacji z systemami zewnętrznymi podmiotów świadczących usługi na rzecz Komorników sądowych. Obecnie oddajemy w Państwa ręce pierwszą, darmową funkcjonalność Modułu CSK polegającą na wsparciu obsługi przesyłek pocztowych nadawanych za pośrednictwem operatora pocztowego InPost i umożliwieniu odbiera przez systemy komornicze Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru.

Moduł Currenda System Komunikacyjny – funkcjonalność „InPost-EPO”

Currenda System Komunikacyjny i jego funkcjonalność „InPost-EPO” to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające automatyzację wysyłki i bieżące monitorowanie odbioru korespondencji rozsyłanej przez Twoją Kancelarię. Dzięki tej funkcjonalności Modułu CSK możesz generować i przesyłać elektronicznie książkę nadawczą i otrzymywać potwierdzenia odbioru wysłanych pism bezpośrednio w systemie informatycznym Twojej Kancelarii. Nadawane przesyłki zostaną odebrane w Twojej Kancelarii komorniczej za darmo, przez Kuriera InPost. Zastosowanie Modułu CSK oznacza otrzymywanie natychmiastowej informacji o sposobie doręczenia przesyłki wraz z elektronicznym potwierdzeniem odbioru zgodny z obowiązującymi przepisami. Moduł CSK jest w pełni kompatybilny z aplikacjami Komornik SQL oraz Kancelaria Komornika i umożliwia obsługę korespondencji realizowanej za pośrednictwem operatora pocztowego InPost. Opłaty za realizację przesyłek uiszczane są zbiorczo, w okresach miesięcznych, na podstawie stosownej umowy pomiędzy Komornikiem sądowym i operatorem pocztowym InPost. Currenda System Komunikacyjny pozwoli Ci na najlepszą organizację korespondencji Twojej Kancelarii komorniczej, ograniczenie pracochłonności związanej z realizacją przesyłek, istotne skrócenie czasu załatwiania spraw i korzystanie z optymalnego modelu finansowania przesyłek. Wdrożenie Modułu CSK jest bezpłatne.

Natura innowacji

Dzięki integracji systemów informatycznych Kancelarii komorniczych – Komornik SQL i Kancelaria Komornika – z systemem wewnętrznym operatora pocztowego InPost w ramach funkcjonalności „InPost-EPO” modułu CSK, Komornik sądowy uzyskuje możliwość pełnej obsługi wysyłki i otrzymywania Elektronicznych Potwierdzeń Odbioru bezpośrednio w swoim systemie informatycznym. Instalacja Modułu Currenda System Komunikacyjny umożliwia oznaczanie przesyłek stosownymi identyfikatorami, niezbędnymi do realizacji wysyłki, na poziomie aplikacji komorniczej; a następnie otrzymanie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru tak oznaczonych przesyłek. Odbiór EPO odbywa się bezpośrednio w wykorzystywanej przez Komornika aplikacji – w stosownym oknie, w powiązaniu z danym adresatem pisma, bez konieczności ręcznego wprowadzania informacji i w przeciągu kilku minut od jej dostarczenia. Zarówno wysyłka, jak i otrzymanie potwierdzenia odbioru są szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Operator pocztowy otrzyma wygenerowaną przez Ciebie zbiorówkę za pośrednictwem Internetu, jeszcze przed tym, jak Kurier InPost stawi się w Twojej Kancelarii po odbiór nadawanych listów. Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru zostanie przesłane do Twojego systemu informatycznego w kilka minut po dostarczeniu listu ze wszystkimi niezbędnymi informacjami. Wdrożenie Modułu CSK w Twojej Kancelarii komorniczej jest całkowicie bezpłatne, a oferta przygotowana dla Komorników sądowych przez InPost umożliwia wygodne i efektywne finansowanie korespondencji. Dodatkowo dzięki specjalnej ofercie na zakup Modułu Automatycznej Dekretacji Dokumentów dedykowanej dla osób podejmujących współpracę z InPost w ramach Currenda System Komunikacyjny, możesz dokonać pełnej informatyzacji obsługi zarówno poczty wychodzącej, jak i przychodzącej w Twojej Kancelarii komorniczej.

Metoda działania

  1. Pracownik generuje pisma w systemie informatycznym Kancelarii komorniczej
  2. Pisma dołączane są przez niego w aplikacji komorniczej do stosownej książki nadawczej
  3. Książka nadawcza eksportowana jest z aplikacji komorniczej do wewnętrznego systemu informatycznego InPost za pośrednictwem Internetu
  4. InPost odpowiada przesyłając identyfikatory przesyłek, które są niezbędne dla otrzymania Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru, do systemu informatycznego Kancelarii komorniczej
  5. Pracownik Kancelarii komorniczej drukuje koperty z otrzymanymi od InPost identyfikatorami przesyłek i umieszcza w nich wygenerowane pisma
  6. Kurier operatora pocztowego InPost odbiera przesyłki w Kancelarii komorniczej – usługa jest objęta współpracą pomiędzy InPost a Komornikiem sądowym i nie jest dodatkowo płatna
  7. Użytkownik aplikacji komorniczej pobiera Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru z systemu wewnętrznego InPost – wszystkie informacje o stanie przesyłki są automatycznie zapisywane w systemie informatycznym

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru przekazywane jest bezpośrednio z systemu operatora pocztowego InPost do systemu informatycznego Kancelarii komorniczej. Jego zastosowanie możliwe jest z jednej strony przez integrację systemów Kancelarii komorniczych i InPost, z drugiej zaś dzięki wykorzystywaniu przez Pracowników InPost elektronicznych terminali. Na elektronicznych terminalach zawierane są wszystkie informacje o losach danego listu, z własnoręcznym podpisem odbiorcy włącznie. EPO zawiera wszystkie dane o realizacji przesyłki istotne z perspektywy postępowania egzekucyjnego – jej doręczeniu lub innej formie załatwienia, osobie, która ją odebrała, czasie doręczenia przesyłki i czynnościach poprzedzających jej doręczenie, jak również o niepowodzeniu doręczenia i powodzie tego niepowodzenia. Szczególnie istotne są dane biometryczne o podpisie osoby odbierającej przesyłkę, takie jak szybkość pisania, kąt nachylenia rysika i siła nacisku, które – w przypadku wystąpienia takiej konieczności – będą wystarczające dla biegłego grafologa. Wszystkie te informacje przekazywane są do systemu informatycznego Kancelarii komorniczej w przeciągu minut od doręczenia, gdzie zostają przypisane do stosownych spraw bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Dla każdego Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru otrzymanego za pośrednictwem Modułu CSK możliwe jest wygenerowanie w systemie informatycznym Kancelarii komorniczej zdatnego do druku dokumentu potwierdzającego istnienie EPO. Zastosowanie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru nie wymaga wydruku i fizycznego transportu zwrotnego potwierdzenia odbioru, co pozwala na uzyskanie lepszej jakościowo i szybszej informacji o przesyłce w bardzo korzystnej cenie.

Korzyści z zastosowania funkcjonalności „InPost-EPO” Modułu CSK

Największa ilość najszybciej otrzymywanych informacji o sposobie doręczenia w ramach przesyłki o korzystnej cenie

Przyspieszenie wysyłki listów i otrzymywania potwierdzenia odbioru, brak konieczności oczekiwania na przesyłkę potwierdzenia i ręcznego wprowadzania zawartych w nim danych

Pełna informacja o wszystkich aspektach realizacji przesyłki automatycznie przypisywana do stosownych spraw i przechowywana w systemie Kancelarii komorniczej

Odciążenie Pracowników Kancelarii komorniczych odpowiedzialnych za realizację korespondencji

Możliwość najszerszej automatyzacji korespondencji wychodzącej i przychodzącej dzięki zastosowaniu funkcjonalności „InPost-EPO” Modułu CSK w połączeniu z Modułem Automatycznej Dekretacji Dokumentów

Warunki finansowania przesyłek realizowanych z wykorzystaniem funkcjonalności „InPost-EPO” modułu CSK

Instalacja Modułu Currenda System Komunikacyjny i jego funkcjonalności „InPost-EPO” jest całkowicie darmowa. Za utrzymanie tego modułu aplikacji komorniczej nie są pobierane opłaty. Instalacja funkcjonalności „InPost-EPO” odbywa się po nawiązaniu współpracy pomiędzy Komornikiem sądowym i operatorem pocztowym InPost. Współpraca ta polega na realizacji przez operatora pocztowego InPost usług doręczania nadawanych przez Kancelarię komorniczą przesyłek, które kwitowane są Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru. Komornik sądowy dokonuje opłat w odniesieniu do poszczególnych listów zwykłych i poleconych oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru i Elektronicznych Potwierdzeń Odbioru. Opłata za zwrot niepodjętej korespondencji wliczona jest w cenę przesyłki. W ramach współpracy InPost gwarantuje Komornikom sądowym darmowy odbiór przesyłek realizowanych z wykorzystaniem funkcjonalności „InPost-EPO” Modułu Currenda System Komunikacyjny. Chcąc zachęcić Kancelarie komornicze do najszerszej możliwej automatyzacji procesu obsługi ich korespondencji, Currenda oferuje osobom przystępującym do korzystania z funkcjonalności „InPost-EPO” w module Currenda System Komunikacyjny 30% zniżki na zakup modułu Automatycznej Dekretacji Dokumentów. Dzięki zastosowaniu połączonej siły funkcjonalności „InPost-EPO” modułu CSK oraz modułu Automatycznej Dekretacji Dokumentów, Komornik sądowy może zautomatyzować zarówno wysyłkę poczty i otrzymywanie potwierdzeń odbioru, jak również odbiór poczty i dekretację informacji zawartych na przesyłanych do Kancelarii komorniczej pism. Darmowy moduł CSK w połączeniu z modułem Automatycznej Dekretacji Dokumentów to klucz do pełnej automatyzacji obsługi poczty w Twojej Kancelarii komorniczej.

30% zniżki na zakup Modułu Automatycznej Dekretacji Dokumentów dla systemu informatycznego Twojej Kancelarii komorniczej

Systemy informatyczne Komornik SQL i Kancelaria Komornika stanowią podstawowe narzędzie informatyzacji pracy Kancelarii komorniczych. Ich funkcjonalności rozszerzane są przez dodatkowe moduły dedykowane tym aplikacjom – moduł Płace, moduł Currenda System Komunikacyjny i moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów. Funkcjonalność „InPost” modułu Currenda System Komunikacyjny umożliwia automatyzację procesu nadawania korespondencji wychodzącej w Twojej Kancelarii komorniczej. Celem zagwarantowania najszerszej możliwej automatyzacji obsługi zarówno korespondencji wychodzącej, jak również przychodzącej, osobom dokonującym instalacji darmowego modułu Currenda System Komunikacyjny z funkcjonalnością „InPost” przysługuje 30% zniżki na zakup modułu Automatycznej Dekretacji Dokumentów.

W związku z istotną rolą, jaką w postępowaniu egzekucyjnym pełni tradycyjna wymiana informacji w postaci listownej, znaczna część czasu pracy wybranych Pracowników Kancelarii komorniczych dedykowana jest obsłudze otrzymywanej przez Kancelarię korespondencji. To żmudne zadanie polegające na wprowadzaniu do systemu informacji z otrzymywanych pism – zadanie, które wymaga ciągłego skupienia i dużego nakładu sił. Moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów umożliwia całkowitą automatyzację procesu dekretacji dokumentów. Dzięki zastosowaniu Optical Characters Recognition (Optycznego Rozpoznawania Znaków) dekretacja pism jest prostsza niż kiedykolwiek dotąd. Od teraz informacje otrzymywane na wydrukach mogą zostać automatycznie przeniesione do systemu informatycznego Twojej Kancelarii. Dzięki automatycznie rozpoznanym informacjom, pisma zostają przypisane do historii właściwych spraw egzekucyjnych w systemie Kancelaria Komornika lub Komornik SQL. Moduł ADD umożliwia szybsze przetwarzanie większej ilości dokumentów przy jednoczesnym odciążeniu Pracowników, których uwaga może zostać skierowana na najistotniejsze czynności postępowania egzekucyjnego.

Gdy darmowa funkcjonalność „InPost-EPO” modułu Currenda System Komunikacyjny pozwala Twoim Pracownikom na szybką realizację przesyłek wychodzących i zwalnia ich z konieczności wprowadzania do systemu danych zawartych na potwierdzeniu odbioru, tańszy o 30% moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów pozwala na pełną automatyzację dekretacji wszystkich rodzajów przychodzących pism i całkowite przekierowanie sił Twojej Kancelarii komorniczej na czynności merytoryczne. Połączone siły funkcjonalności „InPost” modułu CSK i modułu ADD pozwalają na pełną optymalizację pracy Twojej Kancelarii poprzez najszerszą możliwą automatyzację obsługi jej korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

Wypełnij formularz kontaktowy InPost celem poznania szczegółów oferty i skontaktuj się z Zespołem Obsługi Komorników Currenda, aby uzyskać moduł ADD po obniżonej cenie

Formularz kontaktowy InPost

Po wypełnieniu formularza oczekuj na kontakt przedstawiciela handlowego InPost, który zapozna Cię ze szczegółami oferty dedykowanej Komornikom sądowym

Aby uzyskać moduł ADD w ramach szczególnej oferty dla kontrahentów InPost, skontaktuj się z Zespołem Obsługi Komorników Currenda pod numerem telefonu

58 712 90 50

Zobacz pełny artykuł