Szkolenia na życzenie w CSPE Currenda

Kreacja oprogramowania to złożony proces, na który składają się lata pracy zarówno Naszych programistów, jak i Państwa – Komorników sądowych. Złożoność materii w jakiej poruszamy się wspólnie realizując misję skutecznego i szybkiego postępowania egzekucyjnego znalazła swoje wyraźne przełożenie na główne narzędzia służące jej realizacji – systemy Komornik SQL i Kancelaria Komornika. Dlatego prawidłowe przeszkolenie Kadry pod kątem efektywnego wykorzystania dostępnych w ramach tego systemu rozwiązań to często najwydajniejsza i najbardziej kosztoefektywna metoda natychmiastowej poprawy wydajności pracy Kancelarii komorniczej.

KORZYŚCI SZKOLEŃ CSPE CURRENDA

Elastyczna cena i lokalizacja szkoleń

Przeszkolimy Twoich Pracowników w Centrum Szkolenia Prawa Egzekucyjnego w Sopocie, w mieście będącym lokalizacją Twojej Izby Komorniczej lub na miejscu – w prowadzonej przez Ciebie Kancelarii

Forma szkoleń dostosowana do Twoich potrzeb i możliwości

Prowadzone w komfortowych warunkach wykłady lub warsztaty praktyczne z wykorzystaniem w pełni funkcjonalnego stanowiska z instalacją systemu komorniczego – sam wybierzesz, która z form szkolenia ma odpowiednią cenę i najlepiej sprawdzi się dla Twoich Pracowników

Zakres merytoryczny szkoleń odpowiadający potrzebom każdego Użytkownika systemu

Na podstawie bieżącej analizy otrzymywanych zgłoszeń, Centrum Szkolenia Prawa Egzekucyjnego Currenda prowadzi szkolenia stanowiące bezpośrednią odpowiedź na najbardziej palące pytania Użytkowników systemu

Wykwalifikowani Prowadzący

Prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowanych Trenerów Centrum Szkolenia Prawa Egzekucyjnego Currenda, bezpośrednio zaangażowanych w proces tworzenia oprogramowania  i posiadających kompleksową znajomość systemu

Otwarte dyskusje

Otwarte dyskusje prowadzone po każdym bloku szkolenia, dedykowane omówieniu najbardziej problematycznych kwestii zgłaszanych przez jego poszczególnych Uczestników

Szkolenia na życzenie

Możliwość całorocznych zapisów na szkolenia organizowane w dogodnej dla Ciebie formie i lokalizacji

Elastyczne: cena i lokalizacja

Sam wybierzesz cenę i formę szkolenia odpowiadającą potrzebom Twojej Kancelarii.

  • Szkolenia w Centrum Szkolenia Prawa Egzekucyjnego Currenda w Sopocie –  Szkolenia organizowane z dużą częstotliwością, posiadające najniższą minimalną liczbę uczestników, atrakcyjne również ze względu na niską cenę.
  • Szkolenia w miastach-lokalizacjach Izb Komorniczych –  Szkolenia dostępne na terenie całego kraju – bez konieczności dojazdów i w wyjątkowo korzystnej cenie.
  • Szkolenia w Twojej Kancelarii – Kształcenie Twoich Pracowników na wykorzystywanych przez Nich w codziennej pracy stanowiskach komputerowych, w trakcie których uwaga Trenera Currenda ogniskuje się w pełni na problematycznych kwestiach powstałych bezpośrednio w codziennej pracy Uczestników szkolenia.

Koszt dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości

Zróżnicowana tematyka i forma prowadzonych zajęć umożliwia Ci pełne dostosowanie ceny i zakresu merytorycznego szkoleń do problemów zgłaszanych przez kierowanego na nie Pracownika.

Wykłady – szkolenia prowadzone bez wykorzystania stanowisk komputerowych, organizowane w komfortowych salach szkoleniowych i obejmujące pełną prezentację funkcjonalności systemu w zakresie merytorycznym wykładu.

Prowadzone we wszystkich zakresach szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Prawa Egzekucyjnego Currenda.

Warsztaty praktyczne – podczas warsztatów praktycznych każdy z Uczestników poznaje program informatycznej obsługi Kancelarii komorniczej z bieżącym wykorzystaniem przeznaczonego dla niego, w pełni funkcjonalnego stanowiska komputerowego z zainstalowaną wersją systemu. Prowadzone we wszystkich zakresach szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Prawa Egzekucyjnego Currenda, za wyjątkiem szkoleń z zakresu Komunikacji z systemami zewnętrznymi (OGNIVO, EPU, CEPiK, CPD).

Ważne tematy

Tematyka szkoleń obejmuje funkcjonalności systemu stanowiące podstawę wydajnej pracy Twojej Kancelarii. Dzięki doświadczeniu Trenerów CSPE Currenda, poziom złożoności szkoleń jest w pełni dostosowany do umiejętności Użytkowników systemu. Ich zakres merytoryczny jest stale aktualizowany w oparciu o bieżącą analizę zgłoszeń otrzymywanych przez Zespół Konsultantów Currenda. Szkolenia prowadzone przez Centrum Szkolenia Prawa Egzekucyjnego dokładnie odpowiadają potrzebom Pracowników pełniących powiązane z ich tematyką funkcje.

Rejestracja spraw w systemie

Dobre opanowanie podstawowych, najczęściej wykonywanych czynności w oczywisty sposób stanowi najskuteczniejszą metodę zwiększenia wydajności pracy. Do takich właśnie czynności zalicza się przede wszystkim rejestracja spraw, której prawidłowe dokonanie jest absolutną podstawą dla późniejszego efektywnego, bezawaryjnego i pełnego wykorzystania przez Pracowników dostępnych Im funkcjonalności systemu.

Księgowanie w systemie

Szkolenie z zakresu księgowania obejmuje zagadnienia od otwarcia księgi pieniężnej i prawidłowego uzupełnienia jej pozycji, przez specyfikę księgowania w sprawach określonego rodzaju, aż po wymianę danych z poszczególnymi systemami bankowymi i realizację zadań z wykorzystaniem planów podziału.

Komunikacja z systemami zewnętrznymi

Płynna obsługa narzędzi odpowiedzialnych za komunikację pomiędzy Twoja Kancelarią i zewnętrznymi systemami informatycznymi umożliwia pełne wykorzystanie możliwości płynących z postępującej informatyzacji polskiej egzekucji sądowej. Szkolenie prezentuje efektywny sposób wykorzystania systemów zewnętrznych OGNIVO, EPU, CEPiK i CPD.

Okresowe szkolenie „Nowości w Twoim systemie”

W związku ze znacznym tempem rozwoju oprogramowania dedykowanego Komornikom sądowym, CSPE Currenda organizuje okresowe szkolenia umożliwiające poznanie najnowszych udoskonaleń wprowadzonych w Państwa aplikacji komorniczej.

Szkolenia na życzenie

Dzięki formularzowi znajdującemu się na stronie www.currenda.pl/szkolenia możesz w łatwy i szybki sposób zgłosić zapotrzebowanie na przeszkolenie Twoich Pracowników w wybranych przez Ciebie: temacie, formie i miejscu. Wejdź na wskazaną powyżej stronę internetową, podaj swoje dane kontaktowe i wskaż rodzaj interesującego Cię szkolenia, zgłaszaną liczbę Uczestników, jego zakres merytoryczny i miasto, w którym powinno się ono odbyć. System przekaże informacje o Twoim zgłoszeniu do Specjalisty Currenda odpowiedzialnego za organizację szkoleń.

W przypadku szkoleń w CSPE Currenda lub mieście-lokalizacji Twojej Izby Komorniczej, zostaniesz poinformowany o zebraniu łącznej liczby aplikacji wystarczającej dla organizacji wybranego przez siebie szkolenia – Specjalista Currenda skontaktuje się z Tobą informując o jego planowanej dacie. Jeżeli wyrazisz dalszą chęć przeszkolenia wskazanych zgłoszeniem osób pożądane szkolenie odbędzie się zgodnie z treścią Twojego zgłoszenia.

Zobacz pełny artykuł