Rzecznicy dyscyplinarny będą wszczynali procedurę dyscyplinarną przeciwko komornikom

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o komornikach sądowych i hipotece, która przewiduje powołanie rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec komornika.

W myśl zmienionych przepisów ustawy o komornikach sądowych i hipotece, rzecznik dyscyplinarny będzie wszczynał dochodzenie z urzędu albo na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy.

Wniosek o wszczęcie dochodzenia będzie wiążący dla rzecznika dyscyplinarnego.

Jeżeli czyn, którego popełnienie zarzuca się obwinionemu stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, rzecznik dyscyplinarny będzie miiał obowiazek niezwłocznego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuratora.

Rzecznik dyscyplinarny przy wszczęciu dochodzenia lub w jego toku będzie mógł wystąpić do komisji dyscyplinarnej o zawieszenie komornika w czynnościach.

Rzecznik dyscyplinarny po uznaniu, że dowody zebrane w dochodzeniu są wystarczające do wszczęcia postępowania przed komisją dyscyplinarną będzie składał wniosek o ukaranie.

Rzecznik dyscyplinarny będzie mógł przed wszczęciem postępowania przed komisją dyscyplinarną umorzyć dochodzenie, które prowadził, jeżeli:

  • czynu nie popełniono albo czyn nie zawiera znamion przewinienia dyscyplinarnego;
  • postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu zostało wszczęte wcześniej albo prawomocnie zakończone.

Obecnie do senackich poprawek do omawianej nowelizacji ustawy o komornikach i egzekucji odniesie się Sejm.

Zobacz pełny artykuł