Zmiany w katalogu wyłączeń spod egzekucji ułatwiły życie osobom niepełnosprawnym

Osoby niepełnosprawne nie muszą się już obawiać egzekucji ze sprzętu służącego im do codziennego funkcjonowania. Przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny są wyłączone od egzekucji.

Obowiązujące do 18 września 2014 r. przepisy przewidywały różnice w sposobie egzekucji takich przedmiotów majątku na gruncie ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). W postępowaniu egzekucyjnym w administracji znajduje się wyłączenie spod egzekucji przedmiotów niezbędnych ze względu na ułomność fizyczną dłużnika lub członków jego rodziny, określa je art. 8 par. 1 pkt. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Taki przepis istnieje w postępowaniu egzekucji w administracji od 2001 r. Natomiast w Kodeksie postępowania cywilnego brakowało analogicznego rozwiązania.

W rezultacie dochodziło do przypadków prowadzenia egzekucji także ze sprzętu służącego niepełnosprawnemu, który był refundowany z pieniędzy publicznych.

W myśl uchwalonych przez sejm 26 czerwca 2014 r. zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, które weszły w życie rok temu, a konkretnie 18 września 2014 r. nie podlegają egzekucji przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Zobacz pełny artykuł