Banki bez prawa wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych

Sejm uchwalił zmiany w prawie, które mają pozbawić banki prawa wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Niedawno Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wystawianie tych tytułów łamie konstytucję.

Uchwalona przez Sejm 25 września br. nowelizacja Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw przewiduje usunięcie z ustaw prawa banków do wystawiania bankowych tytułówegzekucyjnych.

Istotne są również przepisy przejściowe, zawarte we wskazanej wyżej nowelizacji. W myśl noweli postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy podlegać będzie umorzeniu. Natomiast jeżeli przed dniem wejścia w życieomawianej nowelizacjiustawy wydano postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności będzie prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów.

Bankowe tytuły egzekucyjne, którym nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowa moc tytułu wykonawczego także po dniu wejścia w życie omawianej nowelizacji.

Zmienione przepisy Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Obecnie nowelizacja trafiła do podpisu prezydenta.

Nowelizacja ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia br. (sygn. akt P 45/12), w którym Trybunał uznał art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe sza sprzeczne z art. 32 ust. 1 konstytucji.

Zobacz pełny artykuł