Prostsza i pełniejsza obsługa VAT w Komornik SQL-VAT

29 października 2015

Opublikowano przez: Piotr Kaczmarzyk

KATEGORIA: Komornik SQL-VAT

Oszczędność pracy, papieru i kosztów przesyłki dzięki automatycznym sugestiom grupowania faktur oraz zbiorcze faktury dla określonych nabywców

Przedmiotem podatku od towarów i usług są w przypadku Komorników sądowych zdarzenia ściśle powiązane z określonymi osobami lub czynnościami w postępowaniu egzekucyjnym. Ilekroć w Twojej Kancelarii przychodzi do generowania faktur, mają one typowo związek z osobą konkretnego nabywcy usług lub jedną z dokonanych sprzedaży. Dzięki swojej nowej funkcjonalności, Komornik SQL-VAT pozwoli Ci lepiej zarządzać obsługą tych czynności i osób, jednocześnie stymulując oszczędność czasu, papieru i kosztów przesyłek w Twojej Kancelarii. Ilekroć bowiem dochodzi do zbiorczego generowania faktur, aplikacja zapyta, czy wskazanym jest ich grupowanie według pozycji w Księdze pieniężnej lub według nabywcy usług. W pierwszym z przypadków, aplikacja stworzy faktury dla każdej pozycji z Księgi pieniężnej posiadającej powiązanie z rejestrem sprzedaży. W drugim z nich aplikacja wygeneruje jedną fakturę obejmującą danego nabywce i wszystkie powiązanie z nim pozycje  z rejestru sprzedaży.
.

Prosta konfiguracja formy wyświetlania opłaty stosunkowej i dostosowanie prezentacji tej opłaty w pismach zgodne z interpretacją prawa przyjętą w Twojej Kancelarii

Opłata stosunkowa to typowy rodzaj dochodu Kancelarii komorniczej. Nowa funkcjonalność aplikacji Komornik SQL-VAT umożliwia dostosowanie sposobu komunikacji Komornika sądowego ze stronami postępowania sądowego z przyjętym w jego Kancelarii sposobem interpretacji wysokości tej opłaty. Prezentowana na pismach opłata stosunkowa może być więc zawarta w tych pismach w postaci procentowej z uwzględnieniem VAT lub bez uwzględniania tego podatku. Zapis w przekazywanych Stronie dokumentach może też odbywać się w formie kwotowej uwzględniającej VAT albo jako opłata stosunkowa bez podatku od towarów i usług, tj. wynosząca 15%. Opłaty dokonywane przez Strony są podstawą dla utrzymania Kancelarii komorniczej i jednocześnie zapalnym punktem relacji pomiędzy Komornikiem sądowym lub Pracownikami Kancelarii komorniczej i osobami występującymi w postępowaniu. Tym bardziej konieczne jest naliczanie tych opłat zgodnie z najlepszym rozeznaniem Twojej Kancelarii. Funkcja, którą znajdziemy w panelu „Konfiguracja”, po przejściu do „Preferencji” i po naciśnięciu „Konfiguracja zaległości” w części „Pisma – opłata stosunkowa” pozwala dostosować formę prowadzenia i prezentacji wyników rozliczeń podatku do obecnego stanu prawnego.
Zobacz pełny artykuł