RPO złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony przed eksmisją na bruk

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie za niezgodnego z konstytucją przepisu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który umożliwia wyegzekwowanie obowiązku opuszczenia mieszkania, orzeczonego w decyzji administracyjnej, pomimo że osobie zobowiązanej nie zapewniono żadnego innego schronienia.

We wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, ze wielokrotnie występował do kolejnych ministrów sprawiedliwości sygnalizując konieczność uzupełnienia przepisów poprzez zagwarantowanie osobom eksmitowanym możliwości uzyskania innego schronienia, jednak pomimo składanych obietnic (często wymuszanych opisywanymi przez media drastycznymi przypadkami eksmisji „na bruk” – jak ostatnio emerytowanej policjantki w Warszawie). Przepisy nie zostały jednak zmienione. Zaskarżony przez Rzecznika przepis jest stosowany w przypadkach, gdy obowiązek opróżnienia mieszkania dotyczy obecnych i byłych funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych (Policji, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, ABW, BOR), a także w stosunku do osób zajmujących nieruchomość podlegającą wywłaszczeniu na podstawie przepisów tzw. specustaw, np. pod budowę drogi.

W ocenie RPO dopuszczenie przez prawo możliwości „eksmisji na bruk”, bez zagwarantowania schronienia tym osobom, które nie są w stanie go sobie same zapewnić, godzi w godność człowieka, wbrew konstytucyjnemu obowiązkowi jej poszanowania. Narusza również konstytucyjny nakaz, skierowany do organów publicznych, prowadzenia polityki zapobiegającej bezdomności oraz zapewniania pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Brak przepisów gwarantujących ochronę przed eksmisją „na bruk” jest niezgodny z Europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zobacz pełny artykuł