Związane z VAT zmiany w widoku stanu sprawy i dalsze doskonalenie obsługi podatku

Zgodna z uwagami Użytkowników forma wyświetlania widoku stanu sprawy i rozksięgowania

Konieczność odprowadzania podatku od towarów i usług od realizowanych przez Twoją Kancelarię komorniczą czynności w postępowaniu egzekucyjnym to zabezpieczony licznymi sankcjami obowiązek, którego realizacja musi być brana pod uwagę na każdym etapie postępowania. Mając wzgląd na wagę i złożoność obsługi VAT w Twojej Kancelarii oraz w nawiązaniu do głosów otrzymywanych ze środowiska komorniczego, w nowej wersji aplikacji komorniczej Kancelaria Komornika dostosowano format i miejsce wyświetlania informacji związanych z podatkiem do potrzeb Pracowników Kancelarii komorniczych. Od teraz możliwe jest bezproblemowe i stałe obserwowanie kwestii podatkowych przy okazji monitorowania stanu spraw.
.

Udoskonalenia w obsłudze podatku VAT z poziomu aplikacji

Aplikacja kontynuuje rozwój funkcjonalności związanych z obsługą podatku VAT. Naszym celem jest pełna automatyzacja obsługi podatku w ramach nowo tworzonych aplikacji z serii „-VAT”. Rozwijając Nasze aplikacje mamy stale świadomość, że ich samodzielne funkcje działać muszą w zgodzie z przyjętą w Państwa Kancelarii interpretacją prawa, to też istotna część czasu pracy poświęcana jest wieloaspektowej analizie prawnej związanej z sytuacją prawną Komornika sądowego-podatnika i koniecznością umożliwienia Użytkownikom aplikacji Kancelaria Komornika-VAT wyboru sposobu w jaki realizowane będą określone elementy obliczania, prezentacji czy rozliczania podatku od towarów i usług. Najnowsze wersje aplikacji Kancelaria Komornika-VAT pozwalają więc na prezentację stanu spraw w ramach nowych szablonów (skrócone, tabelaryczne i uwzględniające podatek VAT szablony pełne). Dokonano szczegółowego opisu kodów edytora, dzięki czemu możliwa stała się jasna prezentacja tego z jaką kwotą mamy do czynienia (brutto, netto, kwota podatku VAT), co jest niezbędne dla prowadzenia płynnych operacji z aplikacją i skraca pracochłonność obsługi podatku. Opracowano również kwestie związane z podmiotem zagranicznym.
Każdy kolejny dzień pracy w warunkach nowego opodatkowania to istotna lekcja dla środowiska komorniczego i Nas – Zespołu Kancelarii Komornika-VAT- jako jego części. Jesteśmy na najlepszej drodze do płynności obsługi podatkowej na niespotykaną w innych rodzajach działalności skalę. Dziękujemy Państwu za wsparcie i opinie, bez których nie byłoby to możliwe.
Zobacz pełny artykuł