Ministerstwo Finansów: komornicy są od 1 października 2015 r. objęci VAT-em

Od 1 października br. do komorników sądowych stosują się ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług. To efekt ogólnej interpretacji podatkowej wydanej przez ministra finansów.

Chodzi o interpretację wydaną przez ministra finansów 9 czerwca 2015 r., sygn. PT1.050.1.2015.LJU.19. W interpretacji tej minister finansów uznał, że działalność wykonywana przez jednostkę, taka jak działalność komornika sądowego, nie jest zwolniona z podatku VAT z tego tylko powodu, że polega ona na dokonywaniu aktów należących do prerogatyw władzy publicznej.W ocenie ministra finansów komornik, wykonując czynności egzekucyjne, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, działając w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Według ministra finansów komornik nie jest podmiotem prawa publicznego, ponieważ nie jest włączony w strukturę administracji publicznej, lecz wykonuje działalność formie samodzielnej działalności gospodarczej, wykonywanej wramach wolnego zawodu, a w związku z tym – nie przysługuje mu zwolnienie z podatku VAT.

Minister finansów podkreślił, że od 2004 r. obowiązywała interpretacja, która zwalniała komorników z obowiązku płacenia VAT. Komornicy zostali zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku z tytułu wykonywanych przez nich czynności do końca września 2015 r. Dlatego też od 1 października 2015 r. do wszystkich czynności wykonywanych przez komorników stosuje się ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług i ich opodatkowanie 23-procentowym VAT-em.

Ministerstwo Finansów tłumaczy obecną zmianę interpretacji potrzebą dostosowania wykładni przepisów do przepisów unijnych.

Zobacz pełny artykuł