Nowe rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów

1 stycznia br. weszły w życie cztery nowe rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.

Chodzi o:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1805);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1804);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1801);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1800)

Wskazane wyżej rozporządzenia przewidują wzrost stawek za sprawy gdy adwokat lub radca prawny zostali ustanowieni z wyboru klienta. Dzięki temu strona wygrana w procesie otrzyma wyższe koszty zastępstwa procesowego od strony, która proces przegrała.

W myśl omawianych rozporządzeń sąd może zasądzić całą stawkę maksymalną, jeśli stwierdzi, że wymaga tego włożony nakład pracy radcy prawnego lub adwokata lub zawiłość prowadzonej przez nich sprawy.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie wszystkich czterech omawianych rozporządzeń stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Zobacz pełny artykuł