Gminy nadal muszą zapewnić lokal zamienny w razie remontu lub rozbiórki budynku

Dnia 6 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, która ma na celu zapewnienie najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia.

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 8) przewiduje, żewrazie wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2017 roku, na właściwej gminie.

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wyznaczyła datę 31 grudnia 2015 r. jako graniczną dla stosowania omawianej regulacji, stad zaszła konieczność zmiany przepisów w tej materii.

Zobacz pełny artykuł