Czy resort sprawiedliwości obniży stawki minimalnych opłat za czynności?

 Od 1 stycznia br. nastąpił w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów wzrost stawki minimalnej za czynności radców prawnych i adwokatów o 100 proc., zaś w niektórych kategoriach spraw nastąpiła podwyżka o więcej niż 100 proc. Ministerstwo Sprawiedliwości analizuje  zasadność obniżek stawek minimalnych opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.

 

O wejściu w życie rozporządzeń pisaliśmy tu:

http://www.currenda.pl/2016/01/nowe-rozporzadzenia-w-sprawie-oplat-za-czynnosci-radcow-prawnych-i-adwokatow/

 

W interpelacji poselskiej skierowanej do Ministerstwa Sprawiedliwości (nr 931) stwierdzono, że zrozumiałe jest, że z czasem może zaistnieć konieczność urealnienia stawek za zastępstwo procesowe, jednak nie może to doprowadzać do ograniczenia dostępu do sądów – a do takiego ograniczenia niewątpliwie dojdzie, jeżeli tak wysokie stawki opłat zostaną utrzymane.

Dwukrotne podwyżki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych będą miały negatywny wpływ na gospodarkę, bowiem w przypadku problemów finansowych danego podmiotu koszty jego działalności znacznie wzrosną. Strona przegrana będzie zobligowana do uiszczenia podniesionych opłat, co przyczyni się do znacznego uszczuplenia jej środków finansowych, a w niektórych przypadkach może doprowadzić do bankructwa podmiotu. Zmiana przyniesie zatem dochód jedynie prawnikowi – podkreślił poseł Łukasz Zbonikowski we wskazanej wyżej interpelacji poselskiej. I zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości z pytaniem, czy resort rozważa powrót do niższych stawek opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych lub ich właściwe wyważenie.

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że omawiane cztery rozporządzenia wprowadziły w porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów wzrost stawki minimalnych za czynności radców prawnych i adwokatów o 100%, zaś w niektórych kategoriach spraw nastąpiła podwyżka o więcej niż 100%.

Natomiast w rozporządzeniach dotyczących ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata/radcę prawnego z urzędu również podwyższono wysokość opłat o 100 proc., tym niemniej przyjęto mechanizm, zgodnie z którym opłatę ustala się, co do zasady, w wysokości opłaty maksymalnej.

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że rozważy zasadność zmiany wprowadzonych omawianymi rozporządzeniami modyfikacji w wysokości stawek opłat za czynności radców prawnych i adwokatów.

Zobacz pełny artykuł