Kolejna, III edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza ogłosiła III edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych.

Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie stanowiące podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2015/2016. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 31 października 2016 r.

Zgłoszenia należy dokonać w ww. terminie, przesyłając lub dostarczając osobiście jeden pisemny egzemplarz pracy wraz z jej wersją elektroniczną na adres: Krajowa Rada Komornicza w Warszawie, ul. Szpitalna 4 lok. 10, 00-031 Warszawa (krk@komornik.pl).

W ramach konkursu przewidziane zostały nagrody pieniężne. Będzie przyznana:

  • nagroda I stopnia w wysokości 7000 zł.
  • nagroda II stopnia w wysokości 5000 zł.
  • nagroda III stopnia w wysokości 3000 zł.

Sąd Konkursowy podejmie decyzję w sprawie nagród w postaci uchwały. Nagrody będą przyznane w drodze głosowania, po posiedzeniu sądu konkursowego oraz dyskusji.

Zobacz pełny artykuł