Świadczenie z programu 500 plus będą podlegały ochronie przed egzekucją

Sejmowa podkomisja ds. zmian w kodyfikacjach pracuje nad wprowadzeniem ochrony świadczenia wychowawczego z programu 500 plus przed egzekucją komorniczą.

Zgodnie z prezydenckim projektem nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw na zakres obowiązku alimentacyjnego nie będą wpływały:

  • świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w Ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;
  • świadczenia i inne środki pieniężne przysługujące na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, określone w Ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  • świadczenia rodzinne, o których mowa w Ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmie kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków, zasiłków oraz świadczenia wychowawczego z programu 500 plus. Kwoty świadczenia wychowawczego będą wyłączone spod egzekucji prowadzonej przez komornika z rachunku bankowego.

Omawiana nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zobacz pełny artykuł