Zagrożenie zajęciem komorniczym świadczeń przysługujących na podstawie programu 500 plus

Rodziny otrzymujące świadczenia w ramach programu 500 plus obawiają się zajęcia komorniczego tych świadczeń.

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 1357 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bartosz Marczuk, wskazał, że gdy w konkretnej sprawie dojdzie do zajęcia dokonanego przez Komornika Sądowego, to dana osoba może wnieść skargę na czynności komornika do sądu rejonowego, który dokona oceny, czy działanie komornika było zgodne z prawem. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik.

Przepisy regulujące sądowe postępowanie egzekucyjne, w tym regulujące działanie Komorników Sądowych, należą do właściwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Przepisy normujące administracyjne postępowanie egzekucyjne należą zaś do kompetencji ministra finansów.

Bartosz Marczuk wskazał, że świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w wybrany przez rodziców sposób. Oznacza to, że środki mogą być wypłacone nie tylko na rachunek bankowy rodzica. Organ właściwy może uwzględnić także inny sposób wypłaty świadczenia wychowawczego, np. przekazem pocztowym, kartą przedpłaconą (prepaid) lub gotówką w kasie, biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz możliwości organizacyjne i techniczne danej gminy/ danego urzędu. Decyzja w tym zakresie należeć będzie do organu właściwego.

Zobacz pełny artykuł