Resort sprawiedliwości zapowiedział zmiany w przepisach dotyczących uprawnień komorników

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił założenia nowej ustawy o komornikach sądowych. Ma ona zapobiegać nadużyciom w egzekucji komorniczej.

Proponowane przez rząd zmiany mają zwiększyć nadzór nad komornikami, a także umożliwić szybkie dochodzenie swoich praw przez pokrzywdzonych. Jednocześnie powinny pozwolić na skuteczne komornicze egzekucje tam, gdzie są one uzasadnione.

Według projektu założeń nowej ustawy o komornikach sądowych komornik, którego działania wywołają uzasadniony protest, zostanie natychmiast zawieszony. Komornicy będą mieli obowiązek wręczać formularze odwołania od komorniczych decyzji.

Istotne zmiany dotyczą również nadzoru nad komornikami. Zgodnie z projektem zostanie on powierzony także sądom rejonowym, które na miejscu, bez konieczności odwoływania się do ministra sprawiedliwości, będą miały obowiązek – w przypadku uzasadnionych skarg – wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciw nierzetelnemu komornikowi. Jeśli sędzia tego zaniecha, sam narazi się na dyscyplinarne konsekwencje.

Projekt nowej ustawy o komornikach sądowych wprowadza zasadę, że komornicy mają działać osobiście i osobiście ponosić konsekwencje za swoje poczynania.

Komornicy będą też mieli obowiązek składać oświadczenia majątkowe. Istnieje on już dzisiaj, ale nowe przepisy wyraźnie sprecyzują ten obowiązek, uniemożliwiając omijanie go. Ponadto komornicy nie będą mogli, w takim zakresie jak dziś, prowadzić działalności gospodarczej ani podejmować dodatkowej pracy – poza naukową i dydaktyczną. Do kontroli ich dochodów zostaną włączone urzędy skarbowe, co pozwoli na skuteczny nadzór i wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości.

Minister zapowiedział eliminowanie z zawodu komorników, którzy nie mają odpowiednich kwalifikacji. Wprowadzana będzie zasada, że komornikami mogą być jedynie prawnicy. Pozostali będą musieli uzupełnić wykształcenie (w ciągu 7 lat od 1 stycznia roku następującego po dniu wejścia w życie ustawy) albo odejść z zawodu.

Zobacz pełny artykuł