Kodeks postępowania cywilnego będzie regulował procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawach. Chodzi o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wierzycielom uzyskanie zabezpieczenia ich wierzytelności na rachunku bankowym.

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego ma za zadanie dostosowanie prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 15 maja 2014 r., ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 17 lipca 2014 r. i będzie stosowane od 18 stycznia 2017 r.

Zamierzeniem omawianego rozporządzenia jest umożliwienie wierzycielom uzyskania zabezpieczenia ich wierzytelności na rachunku bankowym. Wykonanie takiego zabezpieczenia – nakazu – będzie się odbywać na zasadach przewidzianych w państwie członkowskim dla analogicznych środków. Skutkiem wydania europejskiego nakazu na rachunku bankowym jest blokada na rachunku bankowym dłużnika.

Nakazy zabezpieczenia na rachunku bankowym wydane w jednym państwie członkowskim będą automatycznie uznawane i wykonane w innym państwie członkowskim.

Wierzyciel będzie mógł się ubiegać o wydanie nakazu przed wszczęciem postępowania sądowego w sprawie głównej, w trakcie jego trwania lub po uzyskaniu w państwie członkowskim pochodzenia tytułu (np. orzeczenia sądowego lub ugody), który nie jest jeszcze wykonalny w państwie członkowskim wykonania, a także po uzyskaniu tytułu w państwie członkowskim wykonania.

Zobacz pełny artykuł