Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Komorników Sądowych Karpacz, 13–15 czerwca 2016 r.

Pomiędzy 13 a 15 czerwca tego roku w Karpaczu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Komorników Sądowych. Tego roku połączona została ze Zwyczajnym Krajowym Zjazdem Komorników Sądowych. W tych dniach odbyło się także posiedzenie Ośrodka Szkolno-Naukowego Krajowej Rady Komorniczej.

 

Wykłady otworzył 14 czerwca prezes Krajowej Rady Komorniczej, Rafał Fronczek. Uwagę zgromadzonych skierował na tematykę zmian, które, wprowadzone Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wejdą w życie już niedługo, bo 8 września 2016 r. Owo zagadnienie – w połączeniu z rozważaniami nad zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które obowiązują od 1 lipca br. – faktycznie przyświecało wielu wykładom, które wygłoszono w ciągu dwóch kolejnych dni.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. dr hab. Andrzej Marciniak – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II UŁ; prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego UŚ; prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki z UŁ; prof. dr hab. Andrzej Jakubecki – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS w Lublinie oraz prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego US.

Ostatniego dnia konferencji odbyły się warsztaty z udziałem wykładowców oraz szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK oraz szkolenie dla komorników wizytatorów.

Zobacz pełny artykuł