Jesienne nowości Wydawnictwa Currenda

26 września 2016

Opublikowano przez:

KATEGORIA: Wydawnictwo Currenda

W październiku nakładem wydawnictwa w księgarniach pojawiły się dwie książki, wchodzące w skład nowo otwartej serii Egzekucja w praktyce, której celem jest pragmatyczne przedstawienie wybranych kwestii postępowania egzekucyjnego. Obydwie publikacje skierowane są w szczególności do komorników sądowych oraz innych osób związanych zawodowo z egzekucją.

Próbą rozwiązania trudności z umożliwieniem przez prawodawcę jednoczesnego funkcjonowania kilku systemów egzekucji jest Zbieg egzekucji administracyjnych, egzekucji administracyjnej i sądowej, egzekucji i zabezpieczenia oraz zabezpieczeń autorstwa Magdaleny Tybor. W książce omówiono pojęcia i zagadnienia, które pozwolą Czytelnikom zrozumieć instytucję zbiegu egzekucji. Jak podaje w recenzji prof. UJ dr hab. Marta Romańska, autorka „rozważania rozpoczęła od zidentyfikowania sytuacji, w których dochodzi do zbiegu egzekucji, i przesłanek, których wystąpienie do niego prowadzi. […]. Autorka wskazała na różnice w zakresie kompetencji organów egzekucyjnych w obu procedurach, które przekładają się na ich uprawnienia do prowadzenia egzekucji po zlikwidowaniu zbiegu. Ostatnia część książki została poświęcona tym sytuacjom, w których może dojść do zbiegu egzekucji i zabezpieczenia oraz sposobom likwidowania takich zbiegów egzekucji. Autorka trafnie spostrzegła, że chociaż ustawodawca traktuje osobno egzekucje sądową i administracyjną, to godzi się z tym, by po zbiegu egzekucji obowiązki o charakterze publicznoprawnym były wykonywane według przepisów o egzekucji sądowej i odwrotnie”.

Druga z publikacji, Elektroniczna licytacja ruchomości. Novum w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, pióra Małgorzaty Zemke, poświęcona jest nowej instytucji sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej, wprowadzonej Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jak pisze autorka, „celem publikacji jest analiza regulacji prawnych wprowadzających tę instytucję na grunt sądowego postępowania egzekucyjnego. Książka dostarcza praktycznych informacji na temat wynikających z tych regulacji uprawnień i obowiązków, ich adresatów treści i charakteru, a także skutków ich naruszenia. Wiele uwagi poświęcono potencjalnych problemom związanym z zastosowaniem elektronicznej licytacji ruchomości”.

Obie publikacje wkrótce będą dostępne w internetowym sklepie Wydawnictwa Currenda: https://opener.currenda.pl/.

Zobacz pełny artykuł