Nowa aktualizacja Komornik SQL-VAT – automatyczna dekretacja wniosków o wszczęcie egzekucji z MPE i użyteczne udoskonalenia w module eZajęć

22 września 2016

Opublikowano przez: Piotr Kaczmarzyk

KATEGORIA: Komornik SQL-VAT

Całkowita automatyzacja przyjmowania wniosków o wszczęcie egzekucji dzięki połączeniu z Monitorem Postępowania Egzekucyjnego.

Dzięki wprowadzonej w wersji 16.08c.2004.5, nowej funkcji programu Komornik SQL-VAT, możesz pozytywnie rozpatrywać wnioski egzekucyjne i rozpoczynać prowadzenie postępowań egzekucyjnych na Twoim stanowisku komputerowym za pomocą kilku kliknięć! Nowa funkcja to rewolucja w łatwości komunikacji z kancelariami komorniczymi i całkowita automatyzacja procesu wszczynania postępowań egzekucyjnych na podstawie pozytywnie rozpatrzonych przez komornika wniosków.

Jak działa nowa funkcja?

Każda z uprawnionych osób może złożyć elektroniczny wniosek egzekucyjny do kancelarii komorniczej korzystającej z Monitora Postępowania Egzekucyjnego na stronie internetowej monitor.currenda.pl i przesłać go za pośrednictwem internetu. Po otrzymaniu elektronicznego wniosku o wszczęcie egzekucji, w module Biuro Podawcze aplikacji Komornik SQL-VAT pojawia się stosowne powiadomienie. Użytkownik aplikacji komorniczej może zapoznać się z treścią wniosku i zdecydować o podjęciu pierwszych czynności z zastosowaniem swojego programu komorniczego. Aby to zrobić, wystarczy, że naciśnie jeden przycisk – dane z wniosku o wszczęcie egzekucji zostaną automatycznie przeniesione do odpowiednich miejsc w nowo otwartej sprawie. Na podstawie tak zapisanych w historii sprawy informacji, użytkownik aplikacji Komornik SQL-VAT będzie mógł od razu przejść do zautomatyzowanej realizacji kolejnych czynności z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji tej aplikacji i jej modułów.

Ile kosztuje korzystanie z nowej funkcji?

Do końca roku możesz korzystać w swojej kancelarii komorniczej z nowej funkcji aplikacji Komornik SQL-VAT i systemu Monitor Postępowania Egzekucyjnego bez dodatkowych opłat! Już dzisiaj skontaktuj się z Zespołem Obsługi Komorników pod numerem telefonu 58 712 90 50 wewn. 3, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach szybkiego wdrożenia tego systemu w Twojej kancelarii. Dowiedz się więcej o MPE na stronie internetowej produktu i zgłoś zainteresowanie za pomocą elektronicznego formularza, aby otrzymywać elektroniczne wnioski o wszczęcie egzekucji bezpośrednio w aplikacji Komornik SQL-VAT.

Nowy rodzaj pisma i przydatne udoskonalenia w module funkcjonalnym odpowiadającym za generowanie pism na potrzeby eZajęć

Zespół odpowiedzialny za rozwój aplikacji Komornik SQL-VAT nigdy nie spoczywa na laurach. Po wydaniu doskonale odebranego przez środowisko komornicze modułu funkcjonalnego umożliwiającego generowanie pism ADN-1, ADN-2 i ADN-3 na potrzeby komunikacji w sprawie eZbiegów, już w udostępnianej dzisiaj wersji 16.08c.2004.5 aplikacja Komornik SQL-VAT wzbogaci się nowe usprawnienia związane z modułem eZajęć.

Najnowsza aktualizacja modułu eZajęć pozwoli w szczególności na generowanie nowego rodzaju pisma. Pismo 5199 pt. „Wezwanie do przekazania sprawy” to jedyne pismo przesyłane za pośrednictwem systemu Ognivo2 bezpośrednio pomiędzy kancelariami komorniczymi. Możliwość generowania tego pisma oznacza dla komorników sądowych maksymalne wykorzystanie funkcji systemu Krajowej Izby Rozliczeniowej dla celów przyspieszenia komunikacji w sprawach oraz zupełnie nową korzyść z zastosowania modułu odpowiadającego za komunikację z systemem Ognivo2 (eZajęcia). Oferowany do końca roku w ramach otwartego dostępu moduł pozwoli teraz również na tworzenie eZajęcia bezpośrednio na podstawie pozytywnej odpowiedzi na zapytanie o konto bankowe dłużnika otrzymane z banku, zastępując w tym względzie poprzednią funkcję, która umożliwiała dokonanie zwykłego zajęcia rachunku bankowego. Aby pozwolić komornikom sądowym na łatwiejsze monitorowanie toku spraw, aktualizacja modułu funkcjonalnego eZajęć wprowadza blokadę możliwości usunięcia eZajęcia z historii sprawy, jeżeli elektroniczne zajęcie zostało przesłane lub jeżeli jest powiązane z innym, przesłanym eZajęciem. W ten sposób korzystanie z modułów dodatkowych umożliwia przyspieszenie pracy w kancelariach komorniczych poprzez automatyzację kolejnych czynności postępowania egzekucyjnego.

Zobacz pełny artykuł