Wydajniejsza komunikacja w zakresie eZbiegów oraz skuteczniejsze księgowanie wpłat wynikających z eZajęć w najnowszej wersji programu

Szybko i wygodnie generuj wymagane prawem adnotacje do spraw egzekucyjnych na potrzeby eZbiegów

Dzięki najnowszej aktualizacji, moduł aplikacji Kancelaria Komornika-VAT odpowiadający za generowanie pism na potrzeby elektronicznej komunikacji z administracyjnymi organami egzekucyjnymi i organami podatkowymi wzbogaci się o funkcje ułatwiające generowanie wymaganych prawem adnotacji do spraw. Po zainstalowaniu aktualizacji, pisma ADN-1, ADN-2 i ADN-3 oraz pozostałe, istotne dla tej materii dokumenty, mogą być generowane już z poziomu sprawy albo danego repertorium. Łatwiejszy dostęp do niezbędnych funkcji to szybsze zamykanie kwestii eZbiegów w większej liczbie spraw bez konieczności poświęcania dodatkowego czasu!

Szybkie księgowanie dzięki automatycznemu kwalifikowaniu przelewów z kont SIMP w ramach eZajęć

Dzięki przypisaniu kont bezpośrednio do określonego dłużnika (konta SIMP), aplikacja Kancelaria Komornika-VAT może automatycznie przyporządkować uiszczoną wpłatę jako realizację części lub całości należności przez określną osobę w danej sprawie. Najnowsza aktualizacja tej aplikacji rozwija funkcje zintegrowanego z nią modułu dodatkowego eZajęć, dzięki czemu użytkownicy mogą wysyłać rachunki bankowe do eZajęć, tak aby zajęte w ramach rachunku środki zostały automatycznie przelewane na odpowiedni rachunek wirtualny. Moduł eZajęć pozwala teraz na korzystanie z rachunków SIMP w kontekście zajęć kont bankowych, dając pole do najszerszej możliwej automatyzacji zajęć rachunków bankowych dłużników, w stosunku do których z przyczyn prawnych lub praktycznych przypisane zostało wirtualne konto SIMP.

Kwalifikowane podpisy elektroniczne zabezpieczą teraz dokumenty wysyłane z aplikacji Kancelaria Komornika-VAT jako załącznik do wiadomości e-mail

Niektóre dokumenty związane ze sprawą są przez Ciebie przesyłane poprzez wbudowaną funkcję e-mail w aplikacji Kancelaria Komornika-VAT. Dzięki najnowszej aktualizacji, każdy z załączanych przez aplikację dokumentów może od teraz również zostać przez Ciebie opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym! Podpis może zostać załączony do pisma lub zeskanowanego dokumentu – w obu tych przypadkach aplikacja pozwoli na skuteczne przesłanie podpisanego załącznika na wskazany przez Ciebie adres e-mail wierzyciela. Korzystaj z pełnego potencjału elektronicznej komunikacji w sprawach dzięki najnowszym funkcjom i modułom funkcjonalnym aplikacji Kancelaria Komornika-VAT!

Zobacz pełny artykuł