Krajowa Rada Komornicza o poprawie skuteczności egzekucji alimentów

Wprowadzenie możliwości sprzedaży zajętych ruchomości dłużników za kwotę poniżej połowy wartości oszacowania, jak również zmiana przepisów o ochronie wynagrodzenia za pracę poprzez dalsze ograniczenie w sprawach alimentacyjnych kwot wolnych od zajęcia – to tylko niektóre propozycje Krajowej Rady Komorniczej mające na celu zwiększenie skuteczności egzekucji alimentów.

Zdaniem Krajowej Rady Komorniczej, aby zwiększyć skuteczność egzekucji alimentów, konieczne jest dalsze ograniczenie w sprawach alimentacyjnych kwot wolnych od zajęcia. Ponadto w ocenie KRK pomogłaby zmiana przepisów o egzekucji z ruchomości poprzez wprowadzenie możliwości sprzedaży zajętych ruchomości dłużników za kwotę poniżej połowy wartości oszacowania. Obecnie, po drugiej, bezskutecznej licytacji ruchomości, egzekucja jest umarzana. Brak możliwości sprzedaży ruchomości sprawia, że licytacja jest nieskuteczna. Rozwiązaniem, które sprawdza się na przykład we Francji, jest trzecia licytacja, w której suma wywołania określana byłaby w dół, aż do sprzedaży ruchomości. Dobrym rozwiązaniem jest też, w opinii KRK, wprowadzenie możliwości orzekania przez sąd o prawie do zniszczenia ruchomości niesprzedanych na licytacji.

Krajowa Rada Komornicza postuluje także wprowadzenie wysokich kar dla pracodawców zatrudniających na czarno dłużników alimentacyjnych. KRK optuje również za zwiększeniem uprawnień sądów do podejmowania z urzędu decyzji o zabezpieczeniu w toku postępowania o alimenty roszczeń alimentacyjnych.

Z danych Krajowej Rady Komorniczej wynika, że w 2015 r. komornicy sądowi prowadzili ponad 610 tys. egzekucji o alimenty, w tym 60 tys. nowych spraw. Skuteczność egzekucji komorniczej w tej kwestii w 2015 r. wyniosła 20%. W pierwszym półroczu 2016 r. jest już ona na poziomie podobnym jak w całym ubiegłym roku.

Zobacz pełny artykuł