Listopad w „Nowej Currendzie”

26 października 2016

Opublikowano przez:

KATEGORIA: Wydawnictwo Currenda

Najnowszy numer „Nowej Currendy” (8–9/2016) tematycznie obraca się wokół nowości. Główną z nich jest nowelizacja przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, która obowiązuje od 8 września br. Zainteresowani Czytelnicy w numerze znajdą tekst Urszuli Moszczyńskiej, w którym autorka w sposób syntetyczny daje przegląd ważnych dla środowiska komorników sądowych zmian. Jednej z nich w swoim artykule szczególnie wnikliwie przyjrzała się Agnieszka Grześk, skupiając się na sprzedaży licytacyjnej.

W dziale poświęconym działalności Spółki Currenda zamieszczone zostały dwa artykuły, głosy w dyskusji na temat zastosowania rozwiązań informatycznych do bezpośredniej obsługi postępowania cywilnego, a w tym egzekucyjnego. Jest to początek cyklu, którego kontynuację będą mogli Państwo śledzić w następnych numerach „Nowej Currendy”. Tym razem w sprawie elektronicznego biura podawczego komornika – Monitora Postępowania Egzekucyjnego – i płynących z jego wykorzystania w kancelariach komorniczych korzyści głos zabierają dr Grzegorz Sikorski oraz Tomasz Sobieszczyk. Z kolei Łukasz Czarnecki zastanawia się w swoim artykule, jaki wpływ może mieć moduł e-Zajęcia na finanse kancelarii. Swoją tezę opiera na prostym badaniu, polegającym skrupulatnym porównaniu – pod względem czasochłonności oraz poniesionych kosztów – ręcznej obsługi dokumentów przy pomocy programu OGNIVO oraz systemów Komornik SQL–VAT oraz Kancelaria Komornika–VAT bez wspomnianego modułu oraz razem z nim. Wynik testu z pewnością zaciekawi tych, którzy cenią mądre zarządzanie.

„Nowa Currenda” stara się skupiać na tematach aktualnie ważnych dla środowiska komorniczego, dlatego po raz kolejny na jej łamach poruszony jest temat podatku VAT od opłat egzekucyjnych. Redaktor naczelny, dr Grzegorz Julke, pisze o dwóch posiedzeniach, które odbyły się w połowie września przed Sądem Najwyższym, a które dotyczyły zażaleń komorników sądowych na postanowienia sądów rejonowych rozstrzygających skargi na czynności komornika w sprawie ustalenia podatku VAT od opłat egzekucyjnych. Poza tym tematem w numerze znaleźć można artykuł na temat planów resortu sprawiedliwości oraz tekst poruszający temat wprowadzenia obowiązkowego nagrywania czynności notarialnych. Obie sprawy opisał Mariusz Tomczak. Mało znane narzędzie, które ustawodawca włożył w ręce komornikom, czyli protokół stanu faktycznego, przybliża w swoim tekście Marcin Łapiński. Zainteresowanych wydarzeniami naukowymi zaciekawi krótka relacja (będąca zapowiedzią dłuższego materiału w następnym numerze) z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sądowe postępowanie egzekucyjne, która odbyła się 19 września br. w na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem zamykającym numer jest wywiad z Komornikiem Sądowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciechem Opielewiczem, zapalonym myśliwym.

Zapraszamy do lektury.

Zobacz pełny artykuł