Już obowiązują nowe wzory dokumentów w sprawach o zajęcie należności pieniężnych

Zmianie uległy wzory dokumentów przy egzekwowaniu należności pieniężnych.

Chodzi o zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1339, dalej: rozporządzenie), którego większość przepisów weszła w życie 8 września 2016 r.

Wskazane wyżej rozporządzenie określiło między innym wzór:

  • zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  • zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Omawiane rozporządzenie dodało też np. tabelę, w które organ egzekucyjny wskazuje rodzaj, stopę, podstaw, jak również kwotę odsetek.

Z chwilą wejścia w życie omawianego rozporządzenia utraciło moc Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U., poz. 2310).

Zobacz pełny artykuł