Krajowa Rada Komornicza i izby komornicze zaangażowały się w Międzynarodową kampanię 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

Dnia 7 grudnia br. w wybranych siedzibach izb i kancelarii komorniczych w całej Polsce zorganizowane zostały dyżury. Specjaliści udzielali bezpłatnych informacji w ramach walki z przemocą ekonomiczną, która polega m.in. na niepłaceniu alimentów.

Akcja została skierowana przede wszystkim do kobiet, a jej celem było uświadomienie możliwości egzekwowania należnych im środków finansowych. z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2010 r. kobiety stanowiły 70% ofiar przemocy ekonomicznej, a jej sprawcami w 68% byli mężczyźni. Natomiast w 2014 r. odsetek osób, które doświadczyły w swoim życiu przemocy ekonomicznej, wynosił 4,3% (w 2010 roku – 8,8%). Jednocześnie stosowanie przemocy ekonomicznej deklarowało 4,2%, a w 2010 roku – 5,6% mężczyzn.

Bezpłatne porady były udzielane wszystkim chętnym w wybranych kancelariach komorniczych w całej Polsce. Każda osoba, która była zainteresowana uzyskaniem praktycznych informacji, mogła również zadzwonić na infolinię i skonsultować swoją sprawę ze specjalistą.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute, poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Datę trwania kampanii wybrano nieprzypadkowo. Zdecydowano się na dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i aby podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w kampanię, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka;
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet;
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet;
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii;
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet;
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.
Zobacz pełny artykuł