E-sąd zalany pozwami. Wszystko przez brak rubryki w formularzu

Sędziowie i referendarze sądowi będą musieli rozpoznawać miesięcznie 250, a nie 100 spraw. Ma to rozładować kolejkę tysięcy spraw, które czekają na rozpoznanie w e-sądzie w Lublinie. Wszystko przez brak odpowiedniej rubryki w systemie komputerowym.

Chodzi o zmiany w Kodeksie cywilnym, które wprowadziły nowy rodzaj odsetek, tzw. odsetki ustawowe za opóźnienie. Jednak razem z tymi zmianami nie pojawiła się odpowiednia rubryka w e-sądzie. Powodowało to, że system nie mógł generować nakazów zapłaty. Od 20 grudnia 2016 r. odpowiednia rubryka w systemie już jest, ale pozostało setki tysięcy pozwów do rozpoznania.

W konsekwencji zaległości w rozpoznawaniu spraw wyniosły 600 tys. pozwów.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało plan, który ma uzdrowić omawianą sytuację. W pierwszym półroczu 2017 r. wyznaczono specjalne dni robocze, w których sędzia czy referendarz będzie musiał wydać 2,5 razy więcej decyzji niż na co dzień.

Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy sytuację tym, że obowiązująca w 2015 r. umowa z dotychczasowym wykonawcą nie przewidywała możliwości zlecania modyfikacji systemu EPU i w związku z tym resort sprawiedliwości ogłosił przetarg obejmujący swym zakresem m.in. modyfikacje systemu. Z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe niezbędne modyfikacje w systemie zostały wprowadzone przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że w najbliższym czasie ma zostać podpisana umowa z wykonawcą usługi utrzymania i rozwoju systemu EPU.

Zobacz pełny artykuł