Koniec roku w „Nowej Currendzie”

27 grudnia 2016

Opublikowano przez:

KATEGORIA: Wydawnictwo Currenda

W ostatnim numerze „Nowej Currendy”, wydanym w grudniu ubiegłego roku, czytelnicy znaleźć mogą wiele tekstów, które z pewnością zaciekawią nie tylko osoby interesujące się egzekucją.

Na łamach czasopisma informujemy o projekcie ustawy, która ma zastąpić obecnie obowiązującą Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Artykuł opisujące najważniejsze jej elementy jest wstępem do kolejnych tekstów komentujących ów projekt, które mają ukazać się w następnych numerach „Nowej Currendy”.

Wspomnieć należy o artykule dr. Grzegorza Julke, w którym autor zajmuje się uzasadnieniem uchwały SN z dnia 14 września 2016 r. o sygnaturze III CZP 42/16. Zagadnienie prawne –czy postępowanie ze skargi na czynność komornika, polegającej na obliczeniu i odprowadzeniu przez niego podatku od towarów i usług, należnego od pobranych opłat egzekucyjnych, jest sprawą cywilną w rozumieniu art. 1 k.p.c. i podlega kognicji sądu cywilnego – należy do kwestii poruszających środowisko już od dłuższego czasu.

Na łamach „Nowej Currendy” zamieszczone zostały także dwie relacje z wydarzeń ważnych dla komorników, szczególnie dla ich wizerunku w odbiorze społecznym. Chodzi przede wszystkim o debatę, poruszającą kwestię odbioru prawnika w mediach, która odbyła się w listopadzie w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Drugim takim wydarzeniem był VI Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników Sądowych, przeprowadzony 22 listopada ubiegłego roku pod hasłem: „Nie unikaj komornika”. Według Krajowej Rady Komorniczej w wydarzeniu wzięło udział aż pięciuset komorników, którzy ten dzień poświęcili udzielaniu bezpłatnych porad z zakresu postępowania egzekucyjnego.

„Nowa Currenda” z pewnością zapewni ciekawą lekturę osobom żywo zainteresowanym konferencjami organizowanymi przez czołowe polskie ośrodki naukowe oraz organizacje. W tym numerze znajdują się dwa rozbudowane i wzbogacone zdjęciami sprawozdania. Pierwsze z nich dotyczy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Postępowanie cywilne w dobie przemian – która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w pierwszych dniach października. Patronat główny nad wydarzeniem objęła spółka Currenda. W drugiej połowie listopada zorganizowany został zaś Kongres Zarządzania Wierzytelnościami, przygotowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Czytelnicy „Nowej Currendy” mogą zapoznać się z wnioskami z panelu zatytułowanego: „Zmiany w otoczeniu prawnym – zmiany w porządku prawnym w Polsce”.

Jak zwykle w czasopiśmie zawarto także lżejszą tematykę. W tym numerze zapraszamy do krótkiego artykułu turystycznego, który w ten zimowy czas przeniesie Państwa w cieplejsze miejsce – tym razem do archipelagu Wysp Kanaryjskich.

Łącząc najlepsze życzenia samych pomyślności w nowym roku, zapraszamy Państwa do lektury.

Zobacz pełny artykuł