Resort sprawiedliwości przygotował nową ustawę o kosztach komorniczych

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowej ustawy o kosztach komorniczych. Ma ona zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o komornikach sądowych w zakresie kosztów.

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości utrzymuje podział kosztów na opłaty i wydatki. Projekt wprowadza nowe pojęcie kosztów komorniczych i opłat komorniczych, co ma podkreślić, że w ich skład wchodzą także pozostałe opłaty za inne czynności powierzone komornikom aniżeli czynności egzekucyjne.

Projekt zrywa z obecnie obowiązującą zasadą, według której do wydatków należą koszty związane z przekazywaniem pieniędzy. Oznacza to, że będą one wchodziły w skład kosztów działalności egzekucyjnej i nie będą obciążały stron postępowania. Projekt ogranicza do 30 zł wysokość zaliczki na poczet kosztów związanych z doręczeniem korespondencji w sprawie. Jeżeli koszty te będą wyższe, to będzie je można ściągnąć od dłużnika.

Nowym rozwiązaniem są też przepisy dotyczące wynagrodzenia kuratora ustanowionego przez sąd.

Wprowadzone będą dwa nowe rozwiązania dotyczące opłat egzekucyjnych:

  • postanowienia o ustaleniu opłat ściągniętych i należnych, odnoszące się do rozliczenia i formalnego ustalenia opłat faktycznie ściągniętych
  • postanowienia o pobraniu opłaty.

W projekcie proponuje się zasadę, zgodnie z którą wysokość opłat (minimalnych, maksymalnych i stałych) będzie określona kwotowo, a nie – jak obecnie – w formie ułamka wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W razie niecelowego wszczęcia postępowania lub wskazania we wniosku osoby niebędącej komornikiem, komornik będzie mógł nierzetelnego wierzyciela obciążyć opłatą w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia.

Omawiany projekt trafi teraz pod obrady rządu.

Zobacz pełny artykuł