Krajowa Rada Komornicza wnioskuje o przesunięcie terminu uruchomienia licytacji elektronicznej

Krajowa Rada Komornicza chce przesunięcia terminu uruchomienia licytacji przez internet. W ocenie KRK termin ten powinien być wstrzymany do czasu wdrożenia nowej ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych.

Chodzi o zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, które weszły w życie 8 września 2016 r. Termin wejścia w życie licytacji elektronicznej przesunięto później na 1 marca 2017 r.

Krajowa Rada Komornicza podkreśla, że reforma zawodu komornika w praktyce spowoduje, że komornik będzie musiał prowadzić egzekucję osobiście i jedynie wyjątkowo przyjmować sprawy spoza rewiru. Obniżeniu ulegnie też część opłat egzekucyjnych. Wszystko to – zdaniem KRK – sprawi, że zabraknie środków na utrzymanie systemu teleinformatycznego obsługującego e-licytację ruchomości. Rada podkreśla, że niższe dochody kancelarii komorniczych oznaczają także niższe dochody samorządu komorniczego.

Według wstępnych informacji Ministerstwa Sprawiedliwości reforma zawodu komornika oraz zmiany w zakresie opłat egzekucyjnych nie powinny wpływać na zakres prac, jakie musi dokonać samorząd komorniczy w związku z e-licytacjami.

Licytacje elektroniczne będą się odbywały na wniosek wierzyciela. W licytacji elektronicznej będzie można wziąć udział po wniesieniu rękojmi równej 10% oszacowanej wartości licytowanej rzeczy.

Zobacz pełny artykuł