Naczelna Rada Adwokacka złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stawek adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania zgodności przepisów dotyczących stawek adwokackich z wyboru i z urzędu. 

W rozporządzeniu z 3 października 2016 r. minister sprawiedliwości obniżył stawki adwokackie.

Paragraf 2 omawianego rozporządzenia zawiera stawki określone według wartości przedmiotu sporu. Zmiana treści tego przepisu doprowadziła do ich zmniejszenia o 25%. Oznacza to znaczną korzyść dla strony przegrywającej proces, ponieważ o tyle zostanie zmniejszona kwota, jaką strona będzie zobowiązana zwrócić temu, kto proces wygrał. NRA podkreśla, że wprowadzone zmiany mają charakter mechaniczny.

NRA negatywnie oceniła również obniżenie opłat adwokackich w sprawach rodzinnych, w ocenie adwokatów – najbardziej czasochłonnych. W sprawach skarg na czynności komornika stawki adwokackie zostały zmniejszone trzykrotnie.

We wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Naczelna Rada Adwokacka zwróciła uwagę na brak przesłanek prawnych i ekonomicznych do dokonania obniżek. Adwokatura zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy minister dopełnił delegacji ustawowej i wziął pod uwagę, że ustawa Prawo o adwokaturze przewiduje, że minister sprawiedliwości określa stawki minimalne za czynności adwokackie, mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Zdaniem adwokatów nie doszło do deflacji czy zmniejszenia nakładu pracy adwokatów, które mogłyby być argumentem do obniżenia stawek adwokackich.

Zobacz pełny artykuł