Naczelny Sąd Administracyjny uznał w uchwale wydanej w składzie siedmiu sędziów, że komornik sądowy w zakresie swoich czynności jest podatnikiem VAT

Początkowo minister finansów w wydanej interpretacji ogólnej uznał, że VAT nie dotyczy komorników sądowych. W tej kwestii zmienił podejście 9 czerwca 2015 r. Uznał wówczas, że komornicy sądowi, wykonując czynności egzekucyjne, prowadzą działalność gospodarczą i działają w charakterze podatnika VAT.

W konsekwencji komornicy sądowi zaczęli występować o wydanie interpretacji podatkowych, a następnie kierować skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych. W rezultacie powstały rozbieżności w orzecznictwie. Część wojewódzkich sądów administracyjnych przyznawała rację ministrowi finansów, a część prezentowała odmienne stanowisko.

Ów problem trafił do rozpoznania Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd ten w uchwale wydanej 6 marca, sygn. akt I FPS 8/16, orzekł, że do komornika sądowego, którego status wynika z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ma zastosowanie art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2, natomiast nie ma zastosowania art. 15 ust. 6 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

NSA uznał zatem, że komornik sądowy jest podatnikiem VAT oraz nie korzysta z wyłączenia z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. W ocenie NSA status komorników można porównać do osób, które wykonują wolny zawód.

Zobacz pełny artykuł