„Nowa Currenda” nr 3/2017 – bądź na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami ważnymi dla komorników sądowych

28 lutego 2017

Opublikowano przez:

KATEGORIA: Wydawnictwo Currenda

Dnia 6 marca 2017 r. uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadła decyzja, że komornik sądowy jest płatnikiem podatku od towarów i usług. W najnowszym numerze „Nowej Currendy” przeczytasz pierwszą, ogólną informację o wskazanym wyżej orzeczeniu. Temat niewątpliwie wróci na łamy NC – w komentarzu do powyższej uchwały po opublikowaniu uzasadnienia. Ponadto Sąd Najwyższy w przyszłości wypowie się w sprawie sposobu pobierania podatku VAT od czynności egzekucyjnych. Aby być na bieżąco, śledź kolejne numery NC.

W aktualnym wydaniu kontynuujemy publikację opinii dotyczących projektu ustawy o komornikach. Tym razem na ten temat krytycznie wypowiedziała się Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów. Omówienie opinii, często zbieżnej z poprzednimi głosami w tej dyskusji, zostało ujęte w zwięzłą formę streszczenia.

Ważną treścią, która zainteresuje w szczególności osoby zaangażowane w działalność naukową, jest wywiad z prof. zw. dr. hab. Andrzejem Marciniakem – Przewodniczącym Rady Naukowej ONS przy Krajowej Radzie Komorniczej. Okazją do rozmowy była upływająca kadencja Pana Profesora jako Przewodniczącego.

Komornicy sądowi coraz częściej postrzegani są przez przedstawicieli doktryny jako pełnoprawni partnerzy do dyskusji. Ich głos jest ważny, co można zauważyć także na współorganizowanych przez ONS, izby komornicze oraz uczelnie konferencjach naukowych. W marcowym numerze „Nowej Currendy” zamieszczamy dwa sprawozdania z ważnych wydarzeń, których konkluzje – choć obie konferencje odbyły się pod koniec zeszłego roku – wciąż są ważne i nie straciły na aktualności. Chodzi o konferencję pod tytułem „Postępowanie egzekucyjne i inne postępowania wykonawcze”, która odbyła się w Szczecinie, oraz konferencję „System środków zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym” zorganizowaną w Lublinie.

Ponadto w numerze znajdziesz wiele artykułów opisujących najnowsze wydarzenia i zmiany dotykające środowisko: m.in. informację o wchodzącym w życie Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, analizę apelu, który do prezydenta wystosowało Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, którego sygnatariuszem jest także KRK,  a także wiadomości o laureatach III edycji konkursu samorządu komorniczego na najlepszą prace magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych. Miłośników historii z pewnością zainteresuje tekst traktujący o udziale komorników sądowych w powstaniu wielkopolskim.

Zapraszamy do lektury.

Zobacz pełny artykuł