Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka piszą do ministra sprawiedliwości w sprawie stworzenia rejestru dłużników alimentacyjnych

Przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej zaproponowali podczas posiedzenia Zespołu do spraw alimentów – wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich – utworzenie centralnego rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych (RUDA).

W piśmie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: RPO) poinformował, że podczas 3. posiedzenia Zespołu do spraw alimentów – wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz wypracowania mechanizmów systemowych pozwalających na poprawę sytuacji osób małoletnich uprawnionych do alimentów – przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej zaproponowali utworzenie centralnego rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych (RUDA). Chodzi o zwiększenie efektywności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Od wielu lat ściągalność należności alimentacyjnych kształtuje się na niskim poziomie (około 20%).

W ocenie rzeczników jeden powszechnie znany i społecznie rozpoznawalny rejestr pozwoli na poprawę skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, będzie także pełnić funkcję prewencyjną.

W przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji w rejestrze umieszczone zostaną dane dotyczące osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Zakres zamieszczonych informacji będzie zasilany danymi pochodzącymi z rejestru dłużników niewypłacalnych, informacjami ujawnionymi w biurach informacji gospodarczej, jak również informacjami od wszystkich komorników sądowych, przekazywanych do rejestru automatycznie z aplikacji Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT albo poprzez portal internetowy.

Bieżąca aktualizacja danych o dłużnikach poprzez zautomatyzowanie ich wysyłania i pobierania w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT umożliwi przyspieszenie egzekucji, od której niejednokrotnie zależy jej skuteczność.

Proponowany centralny rejestr uporczywych dłużników alimentacyjnych (RUDA) stanowić będzie uzupełnienie obowiązujących rozwiązań i ma przyczynić się do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

W Polsce około miliona dzieci nie otrzymuje alimentów od osób zobowiązanych do ich płacenia.

Zobacz pełny artykuł