Komornik może być wpisany na listę adwokatów i nie musi rezygnować z funkcji

Komornik może być wpisany na listę adwokatów i nie musi rezygnować z funkcji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sprawa rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17 stycznia 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 1726/16, dotyczyła sytuacji, w której Okręgowa Rada Adwokacka odmówiła komornikowi wpisu na listę adwokatów. Uznała, że komornik – ponieważ nie zamierza przestać pełnić swojej pierwotnej funkcji – nie daje gwarancji prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Decyzję Okręgowej Rady Adwokackiej podtrzymało Prezydium.

Sprawa na skutek skargi komornika trafiła do rozpoznania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd ten uznał, że ustawa – Prawo o adwokaturze nie stwarza przeszkód w uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu adwokata (wpisu na listę adwokatów) przez osobę, która w chwili wpisu wykonuje zawód komornika sądowego. Przepisu art. 72 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – Prawo o adwokaturze nie można interpretować w ten sposób, że na jego podstawie jest dopuszczalne skreślenie z listy adwokatów osoby, która po uzyskaniu wpisu nadal pełni funkcję komornika sądowego, nie podejmując się wykonywania zawodu adwokata. Oznaczałoby to bowiem, że w skrajnym przypadku skreślenie takiej osoby z listy adwokatów jest dopuszczalne tuż po wpisie na tę listę.

W konsekwencji złożenie wniosku o wpis, czyli podjęcie przez komornika sądowego postępowania w sprawie nabycia prawa do wykonywania zawodu adwokata, nie stwarza po jego stronie obowiązku zrzeczenia się swojego dotychczasowego stanowiska – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Zobacz pełny artykuł